Vaižgantinės – Svėdasų krašto literatūriniai atlaidai

Vaižgantinės – Svėdasų krašto literatūriniai atlaidai

Laureato krėslą dabina Birutė Jonuškaitė, šalia stovi Vytautas Kvietkauskas, Vytautas Bagdonas, Saulius Rasalas

Rūta Neniškienė, Svėdasai, www.voruta.lt

Rugsėjo 10 dieną, Anykščių rajone, Malaišių kaime įvyko tradicinės 14-osios Vaižgantinės. Šventės metu įteikta 21-oji literatūrinė Vaižganto premija, kuria šįmet apdovanotas dramaturgas, rašytojas, Kovo 11 Akto signataras Kazys Saja. Deja, dėl garbingo amžiaus ir saugomos sveikatos, rašytojas į Malaišius neatvyko. Pagerbti kiti Svėdasų krašto šviesuoliai – Mažąja Vaižganto premija už nuopelnus Svėdasų kraštui apdovanota Vaižgantinių šventės organizavimo pradininkė ir tęsėja Aldona Bagdonienė, o kunigo Aleksandro Papučkos Meilės ir gerumo premija skirta Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinei Neringai Matulevičiūtei.

Gausus Vaižganto mylėtojų būrys

Svėdasų krašto literatūriniais atlaidais šventę pakrikštijusi Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė atvyko kartu su Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotoju Vytautu Kvietkausku. B. Jonuškaitė priminė susirinkusiems, kad prieš 100 metų Kaune buvo įkurta Rašytojų ir žurnalistų sąjunga, kurios vienas iniciatorių, vėliau ir vadovas buvęs Juozas Tumas-Vaižgantas. Tuo metu rašytojai ir žurnalistai laikėsi ir dirbo drauge, nebuvo aiškios takoskyros tarp šių dviejų plunksnos amatų. Kaip anuomet, taip ir dabar, žurnalistika rašytojams buvo pragyvenimo šaltinis. Vaižgantas taip pat savo kūryboje jungė beletristiką su publicistika. 1930 metais žurnalistai atsiskyrė ir įkūrė savo sąjungą, o rašytojai 1932 metais įregistravo Lietuvių rašytojų draugiją.

Eiles skaito Dalia Teišerskytė

Pasak Vytauto Kvietkausko, Vaižgantas dažniausiai pristatomas kaip literatūros klasikas, bet jis taip pat buvo daugelio to meto laikraščių ir žurnalų redaktorius, steigėjas ir straipsnių autorius. Jo įsteigtos „Vilniaus žinios“ bei „Lietuvos aidas“.

Birutė Jonuškaitė perdavė vienoje Dzūkijos sodyboje iki šildymo sezono pradžios niekur kojos nekeliančio laureato K. Sajos lakoniškus žodžius: „Aš jau susenęs ir atsiribojęs nuo viešo gyvenimo. Skirdami Vaižganto premiją priminėte man bene patį mieliausią lietuvybės mokytoją. Ačiū jums.“

Aldona Bagdonienė

Mažąja Vaižganto premija apdovanota Aldona Bagdonienė, kuri kartu su vyru Vytautu yra Vaižganto premijos iniciatoriai, šventės rengėjai, Svėdasų krašto J. Tumo-Vaižganto muziejaus puoselėtojai. Aldona keturias dešimtis metų dirbo kultūrinį darbą Anykščių rajono Vaitkūnų kultūros skyriuje: statė spektaklius, mokė šokių, organizavo šventes, įkūrė talentų sambūrį „Ieškokime deimančiukų savyje ir šalia savęs.“

Anykščių meras Sigutis Obelevičius sveikina Neringą Matulevičiūtę

Gerojo kunigo Aleksandro Papučkos premija už rašinį apie meilę Dievui ir Tėvynei skirta Svėdasų gimnazijos 10 klasės moksleivei Neringai Matulevičiūtei. Talentinga mergina yra įvairių olimpiadų prizininkė, tai pat  vadovauja gimnazijos moksleivių tarybai. Apdovanota laureatė vainikuota spalvingų gėlių vainikėliu.

Šventės svečias kunigas Ričardas Banys

Į šventę atvyko ir prieš 101 metus įkurtos „Lietuvai pagražinti“ draugijos, kuriai taipogi pirmininkavęs J. Tumas-Vaižgantas, atstovas Almantas Rasčiauskas, savo eilėmis dalinosi poetė Dalia Teišerskytė, grojo Anykščių kultūros centro pučiamųjų kvartetas (vadovas – Kęstutis Grigaliūnas) ir daininkas Kazimieras Jakutis. Laureatus sveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas, politikas Antanas Baura, bendruomenės nariai. Šauliai vaišino susirinkusius kareiviška koše ir arbata, netrūko duonos, sūrio ir saldėsių. Visi džiaugėsi nuostabiu saulėtu Vaižganto vėju ir, atrodo, nieko netrūko, nes graži ta mūsų Lietuva, šventi, smulkius „griekus“ atleidžiantys literatūriniai Malaišiai…

Nuotraukos autorės