Pagrindinis puslapis Lietuva Užutrakio rūmuose – sovietų represijas patyrusio žmogaus žvilgsnis į Trakų peizažą

Užutrakio rūmuose – sovietų represijas patyrusio žmogaus žvilgsnis į Trakų peizažą

Užutrakio rūmuose – sovietų represijas patyrusio žmogaus žvilgsnis į Trakų peizažą

www.voruta.lt

Liepos 11 d. 12 val. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose atidaroma paroda „Gurijus Kateščenka (1910-1983). Trakų pozityvai“, kviečianti susipažinti su dramatiško likimo asmenybe Gurijumi Kateščenka, kurio gyvenimas atspindi Lietuvai lemtingas XX a. istorijos pervartas, ir 1955 – 1983 metais sukurtomis jo nuotraukomis, įamžinusiomis Trakų bei jų apylinkių kraštovaizdį.

Parodoje eksponuojamos 36 juodai baltos fotografijos, atrinktos iš gausaus G. Kateščenkos archyvo – ne tik estetinę, bet ir istorinę, pažintinę, o gal ir mokslinę vertę turintys kūriniai, nes jose užfiksuoti peizažai ir objektai yra smarkiai pasikeitę. Parodos lankytojai galės tuo įsitikinti, palyginę Trakų pilies vaizdus, užfiksuotus prieš pusę amžiaus, su tais, kuriuos šiandien matome pro Užutrakio rūmų langus.

Šių nuotraukų autorius – 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, patyręs sovietų represijas ir 10 metų kalintas pataisos darbų lageryje Sibire. Kaip pažymėjo G. Kateščenkos likimą tyrinėjęs Kauno raj. regioninio archyvo vadovas dr. Gintaras Dručkus, nepaisant patirtų žiaurumų jis išsaugojo menišką prigimtį, laisvalaikiu tapė Trakų peizažus ir daug fotografavo.

Projektas „G. Kateščenka: rezistentas, fotografas, dailininkas“ – programos „Trakai – kultūros sostinė 2020“ dalis. Minint 110-ąsias G. Kateščenkos gimimo metines, jo nuotraukų paroda jau įvyko Rūdiškėse.

Užutrakio dvaro rūmuose eksponuojamos parodos kuratorius dailininkas Olegas Katenskij – G. Kateščenkos anūkas.

Parodos koordinatorė – meno kūrinių restauratorė Janita Petrauskienė.

TRUMPA G. KATEŠČENKOS BIOGRAFIJA

(parengta pagal dr. G. Dručkaus straipsnį, žr.: https://www.bernardinai.lt/2011-06-29-gintaras-druckus-nauji-faktai-apie-1941-m-birzelio-sukilima-ir-jam-skirta-paminkla-obeliuose/)

Gurijus Kateščenka gimė 1910 m. liepos 12 d. Vilniuje, iš Pskovo į Lietuvą atsikėlusių sentikių šeimoje, kurioje augo 8 vaikai. Nuo 14 metų dirbo darbininku Kenos, vėliau – Kyviškių geležinkelių stotyse. 1925-1928 m. baigė Vilniaus dailės mokyklos skulptūros skyrių, o 1931 m. – žemės ūkio mokyklą. 1934-1935 m. dirbo mokyklų instruktoriumi Vilniaus krašte. 1936 m. inžinieriaus-sodininko diplomu baigęs Varšuvos aukštąją žemės ūkio mokyklą, dirbo agronomu anuomet Lenkijai priklausiusioje Lydoje. Kai vykdydama nacistinės Vokietijos ir komunistinės SSRS pasirašytus slaptuosius Molotovo-Ribentropo pakto protokolus dėl Vidurio ir Rytų Europos pasidalinimo 1939 m. rugsėjį Raudonoji armija užėmė Lydą, G. Kateščenka tapo šios apskrities žemės ūkio skyriaus vadovu.

Vokietijai pradėjus karą prieš SSSR, jis kartu su vyresniuoju broliu Ivanu, dirbusiu Obelių geležinkelio stotyje kelio meistru, ir dar keturiais vyrais dalyvavo 1941 m. birželio sukilimo veiksmuose Obeliuose. 1942 m. suprojektavo Obelių kapinėse prie žuvusių Birželio sukilimo dalyvių kapų pastatytą paminklą, įamžinusį ne tik šį sukilimą, bet ir pirmąsias sovietų okupacijos aukas. Karo metais G. Kateščenka dirbo Obeliuose kelių ruožo darbininku, kūriku ir tabelininku, o sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, nuo 1946 m. pradžios įsidarbino Lietuvos geležinkelio valdyboje ir kartu su žmona bei dviem vaikais apsigyveno šios valdybos skirtame bute F. Šopeno gatvėje Vilniuje.

1946 m. rugpjūčio 3 d. buvo suimtas, realizuojant sovietų represinės struktūros MGB agentūrinę bylą pavadinimu „Protivniki“ („Priešininkai“), iškeltą siekiant nuteisti šešis Birželio sukilimo Obeliuose dalyvius. 1946 m. gruodžio 26 d. MVD kariuomenės LSSR karinis tribunolas Šiauliuose nuteisė Ivaną Kateščenką 20 metų pataisos darbų lagerio su turto konfiskavimu ir teisių atėmimu 5 metams, o likusius penkis sukilimo dalyvius – po 10 metų pataisos darbų lagerio su turto konfiskavimu ir teisių atėmimu 5 metams.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990 m. birželio 21 d. išduotame pažymėjime Nr. 8 – 541/90 rašoma, kad Kateščenko Jurijus Vasiljevičius, gyvenęs Šopeno g. 3, Vilniuje, buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietoje Novosibirsko mieste nuo 1946 m. gruodžio 6 d. iki 1955 m. gegužės 27 d. Grįžęs iš įkalinimo, G. Kateščenka dirbo Trakuose, Trakų rajono tarpkolūkinės statybos treste, o vėliau persikėlė į Rūdiškes ir iki mirties dirbo Rūdiškių medžio apdirbimo kombinato direktoriaus pavaduotoju. Apie 1980 metus sukūrė ir pagamino Kristaus galvą, kuri iki šiol puošia Rūdiškių bažnyčios pagrindinį fasadą ir yra labai panaši į atvaizdą, puošusį paminklą Birželio sukilimo Obeliuose dalyviams. G. Kateščenka mirė 1983 m. birželio 17 d., palaidotas Rūdiškių kapinėse šalia žmonos ir sūnaus Slavomiro.

Trakų istorinio nacionalinio parko inform.