Užuojauta

Mirus Valstybės Tarybos nario, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vaikaičiui Endriui Kristupui Jankui, reiškiame gilią užuojautą jo seseriai, Pagėgių krašto garbės pilietei Evai Mildai Jankutei-Gerolai ir velionio artimiesiems.

 Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

         Pagėgių savivaldybės administracija