Pagrindinis puslapis Istorija Rusijos okupacija Unikalūs Kremliaus dokumentai apie Lietuvos pavergimą

Unikalūs Kremliaus dokumentai apie Lietuvos pavergimą

Š. m. kovo 9 d. 17 val. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius) vyks dr. Mindaugo Pociaus sudaryto dokumentų rinkinio „Lietuvos sovietizavimas 1944 – 1947 m.: VKP(b) CK dokumentai“ pristatymas. Leidinys parengtas centriniuose Rusijos (Maskvos) archyvuose saugomos unikalios dokumentinės medžiagos pagrindu. Dokumentų rinkinyje nuosekliai pateikiami istoriniai šaltiniai apie Sovietų Sąjungos centrinės valdžios struktūrų 1944 m. antroje pusėje – 1947 m. pradžioje vykdytą Lietuvos sovietizavimo politiką ir sovietizacijos procesą.

Knygos sudarytojo dr. M. Pociaus parengtas įvadas ir atrinkti dokumentai atskleidžia Lietuvos reokupavimo, prievartinio prijungimo ir integravimo į SSRS politinę, ūkinę, socialinę ir kultūrinę sistemą įvairius aspektus. Parodoma, kaip VKP(b) CK vadovybė pagal totalitarinės komunistinės valstybės standartus pertvarkė ir vienodino  Lietuvos  vidaus gyvenimą.

Dauguma unikalių ir originalių dokumentų niekur nebuvo skelbti arba Lietuvoje publikuojami pirmą kartą. Pasak vieno iš leidinio recenzentų, Milersvilio universiteto (JAV) profesoriaus dr. Sauliaus Sužiedėlio,  „Anksčiau neprieinamų archyvų dokumentinės medžiagos pagrindu parengtas šaltinių rinkinys apima kone visas tuometines aktualiausias problemas: represijas, pasipriešinimą, lenkų repatriaciją, vadinamų „rinkimų“ organizavimą, Lietuvos komunistų ir Maskvos prieštaringus santykius. Mindaugo Pociaus įžvalgus įvadas ir kruopštus šaltinių teksto parengimas padeda skaitytojui įvertinti dokumentų kūrimo aplinkybes ir kontekstą“.

Lietuvos istorijos institute dr. M. Pocius dirba nuo 1997 m. Pagrindinė jo mokslinių tyrimų sritis – Lietuvos  istorijos stalinizmo epochos problematika. 2009 m. išėjo prieštaringai vertinama mokslininko  monografija „Kita mėnulio pusė, Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944 – 1953 m.“

Dokumentų rinkinio „Lietuvos sovietizavimas 1944 – 1947 m.: VKP(b) CK dokumentai“ rengimą ir leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal „ Nacionalinės Litaunistikos plėtros 2009 – 2015 m. programą“. Knygos pristatymo renginyje dalyvaus sudarytojas dr. M. Pocius, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vedėjas dr. Saulius Grybkauskas, dr. Česlovas Laurinavičius ir  dr. Vladas Sirutavičius.

Įėjimas į renginį laisvas.

 

Lietuvos istorijos instituto Leidybos skyrius