Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Ukraina Ukrainos Liaudies Respublikos Nepriklausomybės 100-mečio minėjimas Kaune

Ukrainos Liaudies Respublikos Nepriklausomybės 100-mečio minėjimas Kaune

www.voruta.lt

2018 m. sausio 22 d. Kaune vyko Ukrainos Liaudies Respublikos Nepriklausomybės 100-mečio minėjimas, kuri organizavo  Lietuvos sąjūdžio Kauno  taryba, Kauno ukrainiečių bendrija bei LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 202 -oji kuopa. Pagrindiniai  renginio partneriai buvo Ukrainos Garbės konsulas Lietuvoje Vygandas Blandis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, Jūrų skautija ,,Divytis“, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga bei Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-Riterių ordinas.

 Minėjimas prasidėjo Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) koplyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun.Paulius Saulius Bytautas OFM.

Po šv. Mišių vyko gėlių padėjimas prie Ukrainos išsivadavimo judėjimo vado pulkininko Evhen Konovalec (1891–1938) atminimo lentos Laisvės alėjoje, prie Nežinomo kareivio kapo bei prie Laisvės paminklo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Edukacijų salėje   vyko Ukrainos Liaudies Respublikos Nepriklausomybės 100-mečio minėjimas, kuriame pagrindinį pranešimą skaitė istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė tema: „Ukraina ir Lietuva bendros istorijos fragmentai“.

Po pranešimo sociologas dr. Raimundas Kaminskas organizavo  diskusiją „ Ukrainos- Lietuvos partnerystės ypatybės: įvykiai ir žmonės 1918-2018″, kurioje pasisakė ats. plk. Jonas Marcinkus, kanauninkas VDU doc. dr. Robertas Pukenis, prof. Arimantas Dumčius, Ukrainos stačiatikių bažnyčios prie Kijevo patriarchato visų Ukrainos žemės šventųjų religinės bendruomenės Lietuvoje pirmininkas Volodymyr Kulik, Kauno ukrainiečių bendrijos pirmininkas Nikolajus Denisenko, LŠS Druskininkų šaulių kuopos vadas   Ramūnas Šerpetauskas, LK Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius, Baltų kultūros ir mokslo paramos fondo vadovas ir Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, Jūrų skautijos „Divytis“ pirmininkas Algimantas Malkevičius, buv. Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės Kauno 202 -osios kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas, LAMPSS tarybos narys doc. dr. Romualdas Povilaitis,  istorikė Irena Eigelienė, buv. Kauno „Granito“klubo rankininkas Michailas Juzko, Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-Riterių ordino narys Romualdas Jakubonis, sąjūdietė Martina Bikuličienė bei Naugardiškių  bendruomenės narė Antanina Skaudžiuvienė.

1917-ųjų metų kovo mėn. Kijeve sušaukta Centrinė Taryba (Rada) 1918 -ųjų sausio mėn. 22 d. ji paskelbė apie Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę.

1918-ųjų vasario pradžioje Kijevą užėmė Raudonoji armija. Vasario pabaigoje rusų kariai buvo okupavę didžiąją dalį Ukrainos. Tų pačių metų kovo pradžioje išvydami rusus Ukrainą okupavo vokiečių  kariai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenininkas Raimundas Kaminskas