Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Ukraina Ukraina stumiama į serbų-kroatų įvykių eigos variantą

Ukraina stumiama į serbų-kroatų įvykių eigos variantą

Vasilis KAPKANAS, Vilnius

Aktuali analitinė medžiaga apie realų ketinimą priimti Ukrainoje įstatymą „Dėl valstybinės kalbinės politikos pagrindų“, kuriam padedant valdančioji Ukrainoje Regionų partija taikosi laimėti priešrinkiminėje kovoje, yra pateikiama Lvovo istoriko Jaroslavo Hrycako interviu „Laisvės Radijo“ ukrainų redakcijai.

Anot J. Hrycako, šiuo įstatymu dabartinė Ukraina „stumiama neprotingų, neatsakingų politikų į pražūtį.“ Istorikas teigė, kad per kalbą, kuri yra ne tik valstybingumo bet kurioje šalyje pagrindas, bet ir istorinės atminties sudedamoji dalis, politikai aukštesnių reitingų vardan žaloja pastarąja ir skaldo Ukrainos valstybę, sukurdami joje dvi dalis – kalbančiųjų ukrainų ir rusų kalbomis. O tokios karčios pamokos, tęsė jis, istorijoje, visai neseniai, jau buvo – kad ir Jugoslavijoje. Ukrainai, mano J. Hrycakas, geriau būtų sekti tų valstybių pavyzdžiais, kurios susitelkė ir konsolidavosi istorinės atminties klausimais, praėjo tautos susitaikymo kelią, kas leido sukurti tvirtą pagrindą tiek valstybingumo, tiek jų ekonominiam vystymuisi – t. y. Vokietijos, Ispanijos pavyzdžiais.

Geras, jo nuomone, galėtų būti ir Lenkijos pavyzdys, kai jai pavyko išspręsti paslėptą antisemitizmo klausimą. Prieš 10 metų rašytojas Janas Grosas išspausdino knygą „Kaimynai“, kurioje atskleidė, kaip Antrojo pasaulinio karo metu lenkų buvo panaudotas tikras teroras prieš žydų tautybes gyventojus. Tas skausmingas lenkų savimonei klausimas kamavo visą šalį metus, kol Lenkijos prezidentas ir Bažnyčia atsiprašė už padarytas skriaudas. Ir kuomet tai buvo padaryta, lenkams pavyko atsikratyti antisemitų etiketės, šis atsiprašymas buvo priimtas ir suprastas Lenkijos visuomenėje ir pasaulyje.

Taip pat, J. Hrycako manymu, Ukraina turėtų atsižvelgti ir į Didžiosios Britanijos pavyzdį, kuris galėtų būti geriausias Ukrainai – šioje šalyje yra istorinių paminklų svarbioms istorijos figūroms, stovinčių netoliese, o juk vieni iš jų buvo budeliai kitiems. Tačiau tie žmonės, pastebi istorikas, kurie prisiima teisę didžiuotis viena ar kita istorine asmenybe, taip pat turi prisiimti ir atsakomybę už tų asmenybių padarytus veiksmus.

Ukrainos bažnyčioje, liudija J. Hrycakas, prieš Šventąją Komuniją yra sakoma labai gera malda, kai tikintysis taria šiuos žodžius: „… atėjai išgelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis – aš esu.“ Būtent toks savęs suvokimas ir tokia pasaulėžiūra, istoriko nuomone, leis tiek pačiai Ukrainai, tiek šiuolaikiniam pasauliui surasti kelią į solidarumą, pagrįstą krikščionybe, ir tai yra realus šansas mūsų dienų ateičiai – juk negali būti solidarus su kitu, jeigu tu nepaistai jo teisių savo laikinajai naudai.

Taigi, akcentuoja interviu su „Laisvės Radijui“ istorikas Jaroslavas Hrycakas, būtent dabar ir yra tas momentas, kai mes turime susivienyti, užimti aktyvią socialinę poziciją ir sustabdyti skaldymo procesą. „Ir geriau tai padaryti dabar, nes laikas yra brangus. Kuo ilgiau delsime, tuo didesnę kainą mes turėsime sumokėti ateityje,“ – mano jis.

Visą šio istoriko interviu „Ukraina stumiama į serbų-kroatų įvykių eigos variantą“ (ukrainų kalba – «Україну штовхають до сербсько-хорватського варіанту розвитку подій») tekstą žr. „Laisvės Radijo“ svetainėje (http://www.radiosvoboda.org).

Reuters/Scanpix nuotr.