Pagrindinis puslapis Lietuva Ūkio ministerija už patrauklias verslo idėjas ir ekonomines įžvalgas magistrams įteiks apdovanojimus

Ūkio ministerija už patrauklias verslo idėjas ir ekonomines įžvalgas magistrams įteiks apdovanojimus

Atrinkti Ūkio ministerijos skelbto aukštųjų universitetinių mokyklų studentų
geriausių magistro darbų konkurso laimėtojai, kurių mokslinių darbų temos siejosi su
šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo skatinimu. Apdovanojimus šių darbų
studentams įteiks ūkio ministras Evaldas Gustas per susitikimą su laimėjusių darbų
autoriais ir jų vadovais.
Iš mokslo, verslo ir valstybės institucijų atstovų sudaryta komisija pirmą vietą
skyrė Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrei Ievai Macijauskytei ir jos
darbo vadovui dr. doc. Aidui Vasiliui Vasiliauskui už magistro darbą „Taupiosios
logistikos (Lean Logistics) principų taikymo Lietuvos transporto įmonėse galimybių
tyrimas“. Magistro darbe pateikiamas koncepcinis taupiosios logistikos principų
taikymo transporto bendrovėse modelis, kuris galėtų padėti Lietuvos transporto
bendrovėms įvertinti bendrovių esamą situaciją ir parodytų galimą veiklos
efektyvinimo kryptį, siekiant mažinti sąnaudas ir didinti konkurencinį pranašumą.
Antrą vietą laimėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrė Alina
Kvietkauskienė ir jos darbo vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
už magistro darbą „Tvarios investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose“. Darbe
yra sukurtas modelis finansinių rinkų atrankai ir tolesniems investiciniams
sprendimams priimti naudojantis adekvataus portfelio teorija. Taip pat testuojamas
adekvataus portfelio modelis, naudojantis rinkų istoriniais duomenimis.
Trečią vietą komisijos nariai skyrė Klaipėdos universiteto magistrei Indrei Jucikei
ir jos darbo vadovei dr. doc. Tatjanai Paulauskienei už magistro darbą „Gamtinių
sorbentų panaudojimas žaliavinės naftos ir dyzelino surinkimui nuo vandens
paviršiaus“. Darbe analizuojamos Lietuvoje išgaunamų gamtinių sorbentų panaudojimo naftos produktams surinkti nuo vandens paviršiaus galimybės. Tyrimo rezultatai leidžia sukurti naują produktą, kuris būtų paklausus visame Baltijos jūros regione.
Komisijos pirmininkas Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus
linkėjo magistrams materializuoti savo verslo idėjas, kurios vėliau neštų visai
Lietuvai ekonominę naudą, ir davė patarimą: „Geriausių darbų autoriams siūlyčiau
laimėtus piniginius prizus investuoti į savo verslo idėją. Šis laimėjimas – tai
įrodymas, kad einate teisingu keliu.“
Pirmos vietos laimėtojui bus skirta 5 000 Lt, antros – 3 000 Lt ir trečios – 2 000
Lt. Laimėjusio darbo autoriui skiriama 75 proc., darbo vadovui – 25 proc. premijos
sumos.
Paraiškas dalyvauti konkurse iš viso pateikė 24 studentai. Aktyviausiai konkurse
dalyvavo Kauno technologijos universiteto (KTU) magistrai.
Darbai buvo vertinami atsižvelgiant į jų pritaikomumą valstybės, ūkio srities ar
įmonės mastu. Pagrindinis magistro darbų konkurso reikalavimas – darbų temos turėjo būti susijusios su ekonomikos augimu ir konkurencingumu.

 

PR

Reklama: Terra IT