Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Ūkininko Svajūno Nevecko žemėje buvo atidengtas ir pašventintas paminklas 1919–1920 metų Lietuvos savanoriams

Ūkininko Svajūno Nevecko žemėje buvo atidengtas ir pašventintas paminklas 1919–1920 metų Lietuvos savanoriams

Akimirka iš kovotojų pagerbimo

Scholastika KAVALIAUSKIENĖ, www.voruta.lt

Kiekviena valstybė pirmiausia yra tos valstybės žmonės ir jos istorija. O šalies istorija ir vėl gi yra žmonės – įvairiais laikotarpiais gyvenę, kūrę, kovoję…

Ir nebūtų šalies istorijos, jeigu iš kartos į kartą nebūtų perduodama atmintis, jeigu nebūtų minimi ir pagerbiami žmonės, kovoję už savo šalies nepriklausomybę.

          Šie metai Lietuvai yra ypatingi. Visai nenuostabu, kad žmonės stengiasi įvairiais būdais pažymėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį. Gegužės 5 dieną Prienų r. Balbieriškio seniūnijos Žiūronių kaime ūkininko Svajūno Nevecko žemėje buvo atidengtas ir pašventintas paminklas 1919–1920 metų Lietuvos savanoriams. Taip pat šalia pastatytas koplytstulpis Lietuvos globėjai Švč. Mergelei Marijai. Šių paminklų iniciatorius yra Prienų r., Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas. Čia pat yra anksčiau pastatytas kryžius šiuose kraštuose kovojusiems ir žuvusiems partizanams.

Lietuvos trispalvę kelia LR Seimo narys Andrius Palionis

          Liepos 21 d. Balbieriškio miestelio šventės proga padėti gėles ir uždegti žvakę prie naujojo paminklo Žiūronių kaime atvyko LR Seimo narys Andrius Palionis. Prie plevėsuojančios trispalvės bendruomenės moterų ansamblis ir visi dalyvaujantys savanorių ir partizanų pagerbime sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.Uždegus žvakes buvusio Žiūronių kaimo kalvio, tremtinio Rutkausko proanūkis atliko kelis kūrinėlius smuiku. Kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę pagerbime dalyvavo ir Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ literatės Regina Rasimienė, Renata Dudzinskienė ir Scholastika Kavaliauskienė. Jos paskaitė savo kūrybos eilių, skirtų kovotojų už Lietuvą atminimui.

Prie savanorių atminimo paminklo

          Kalbėjo LR Seimo narys Andrius Palionis. Jis padėkojo visiems susirinkusiems už atminimų saugojimą, Žiūronių kaimo moterims už žydinčias prie paminklų gėles, o bendruomenės pirmininkui Alfonsui Vitkauskui įteikė padėkos raštą ir dovaną – Lietuvos trispalvę vėliavą.

          Neilgas, bet prasmingas susiėjimas prie Lietuvos savanorių ir partizanų atminimo paminklų svarbus dar ir tuo, kad palaiko kaimynų norą bendrauti, o tuo pačiu ir žmonių patriotizmą,