Pagrindinis puslapis Kultūra Etninė kultūra Ugnius Aidas: „Vydūnas. Pasirinkęs tautinės dvasios žadintojo kelią“ – nesunkiai skaitoma, fotografijomis iliustruota pažintinė knyga visiems“

Ugnius Aidas: „Vydūnas. Pasirinkęs tautinės dvasios žadintojo kelią“ – nesunkiai skaitoma, fotografijomis iliustruota pažintinė knyga visiems“

Ugnius Aidas: „Vydūnas. Pasirinkęs tautinės dvasios žadintojo kelią“ – nesunkiai skaitoma, fotografijomis iliustruota pažintinė knyga visiems“

Ugnius Aidas, www.voruta.lt

2020 m. gruodžio mėn. pasirodė dviejų autorių – prof. Jūratės Jankauskienės ir Virginijos Ruškienės – knyga „Vydūnas. Pasirinkęs tautinės dvasios žadintojo kelią“. Knygoje pateikiami straipsniai apie įvairius lietuvių filosofo, rašytojo ir kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno gyvenimo ir kūrybos aspektus.

Autorės dalinasi įžvalgomis apie Vydūno nueitą gyvenimo kelią, išsikeltus tikslus ir jų įgyvendinimą. Skaitytojai supažindinami su filosofo tautinės savimonės ir etninės kultūros sklaida, aptariama Lietuvos šviesuolio visuomeninė veikla. Knygoje rasite Vydūno rekomenduojamų sveikos gyvensenos ir mitybos pagrindų, ajurvedos žinių, kaip išsaugoti jaunatvišką grožį, sveikatą ir išvengti įvairių ligų. Knygos autorės atkreipia dėmesį į Vydūno pamokymus ir patarimus jaunimui, mąstytojo įžvalgas apie gyvenimo tikslo sampratą, mintis apie nepriklausomą Lietuvą ir laisvę.

Vilhelmas Storosta-Vydūnas gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičių kaime (dabartinė Šilutės apskritis) evangelikų misionieriaus Anskio ir Marinkės Storostų gausioje dešimties vaikų šeimoje. Nuo mažumės Vilhelmas buvo paveldėjęs iš tėvo sunkią tuberkuliozės formą, o jam sulaukus septyniolikos metų liga itin paūmėjo, nepadėjo ir gydymasis Šveicarijoje. Tačiau tokia sunki situacija suteikė galimybę susiformuoti platesnei būsimo filosofo pasaulėžiūrai – Vilhelmas pakreipė savo gyvenimą Rytų tradicijos linkme: pramoko sanskrito kalbą, studijavo tradicinę Indijos mediciną, perprato sveikos mitybos, judėjimo ir kvėpavimo grynu oru svarbą ir taikydamas šiuos natūralius ajurvedos principus sustabdė ligos progresavimą bei sulaukė ilgo amžiaus. Klasikinės Indijos filosofinės, dvasinės ir sveikatingumo puoselėjimo idėjos lydėjo visą likusį Vydūno gyvenimą ir mąstytojo kūrybą.

Vydūno įvairialypę veiklą galima apibūdinti kaip nuoseklią, kryptingą, filosofiškai pagrįstą ir labai reikšmingą lietuvių tautos dvasinio ugdymo plėtojimui. Autoriaus filosofiniuose veikaluose ypač svarbus vaidmuo skiriamas žmogaus vertybėms, jo būčiai, tautai ir valstybei. Mąstytojas parašė 12 filosofinių veikalų, daug straipsnių įvairiomis temomis. Vydūno idėjos nepraranda savo aktualumo ir nūdienos kontekste, jo kūrybinis palikimas labai svarbus dabarties ir ateinančioms kartoms, keliant tautos dvasinį lygį, puoselėjant pažangiąją ir kūrybingąją visuomenę bei ugdant jos sąmoningumą.

„Vydūnas. Pasirinkęs tautinės dvasios žadintojo kelią“ – nesunkiai skaitoma, fotografijomis iliustruota pažintinė knyga visiems, atskleidžianti Vydūno filosofijos, mąstymo temų kryptis ir įvairovę, galinti supažindinti su šio Lietuvos šviesuolio kūryba ir gyvenimu, padėti Vydūną atrasti iš naujo, o gal ir paskatinti imtis išsamių šio autoriaus veikalų studijų.