Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu…

Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu…

Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Irina GIMŽŪNIENĖ,  istorijos mokytoja metodininkė Jolanta LAZDAUSKIENĖ

Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu,

Gražiai užklosiu pievų takeliu.

Ar dieną eisiu, ar nakty klajosiu –

Mane lydėsi žiburiu tyliu…

Tą mažą žiburį kiekvienas lietuvis per visą gyvenimą nešasi savo širdyse iki paskutinio atodūsio, su meile, pagarba ir pasididžiavimu.

Penktadienį (2013 03 08) Turgelių vidurinėje mokykloje buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Pradžioje nuskambėjo kiekvienam lietuviui iki skausmo brangus Lietuvos himnas. Vėliau buvo sugiedotas Turgelių vidurinės mokyklos himnas, kurį sukūrė šioje mokykloje dirbusi lietuvių klabos mokytoja metodininkė Bronislava Daunorienė.

Po mokyklos direktorės Aušros Voverienės sveikinimo žodžio, turėjome puikią galimybę trumpam mintimis nusikelti į renesanso epochą. Penktos klasės mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Jolantos Lazdauskienės, pristatė sceną iš Barboros Radvilaitės gyvavimo laikų. Čia matėme didingąją Barborą (Ievą Voverytę), besisielojančią dėl Lietuvos likimo, ir kilnųjį karalių Žygimantą Augustą (Robertą Jarmolkovičių). Galėjome pasidžiaugti renesansiniu šių dviejų herojų šokiu.

Šią sceną paįvairino šiuolaikiška poezija. Penktos klasės mokinės skaitė Justino Marcinkevičiaus ir Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Irinos Gimžūnienės eiles. Kitų klasių mokiniai iš degančių žvakių sudėjo simbolinį aukurą, kuris įprasmino mūsų visų degančias viltis, siekius ir meilę Tėvynei.

Neapsieita ir be patriotinių dainų. Dalyviai ir į minėjimą susirinkę mokiniai, mokytojai dainavo Justino Martinkevičiaus dainomis virtusią lyriką. Tai dainos „Laisvė“ ir „Tėvyne, dainų ir artojų“.

Prisimindami dramą „Mažvydas“, pasirodymo pabaigoje visi darniai dar kartą mokėmės tarti kiekvienam lietuviui šventą žodį LIE-TU-VA.

Minėjimą vainikavo visų klasių bendras darbas. Mokyklos kieme mokiniai geltona, žalia ir raudona spalvomis dažė sniege iškasta žodį „LIETUVA“. Taigi, neįprastai ir originaliai trys lietuviškos spalvos sumirgėjo baltame sniego fone.

Ir nelieka abejonių, kad mūsų mokyklos mokiniai šias tris spalvas širdyse neš visą savo gyvenimą. Neš taip, kaip nešama Meilė, Tikėjimas ir Viltis…

Robert Višnevskij nuotr.

Voruta. – 2013, kov. 30, nr. 7 (771), p. 15.