Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Trumpai apie judėjimą į priekį

Trumpai apie judėjimą į priekį

Dalyviai
Dalyviai

Lentvario tremtiniai  Jonas Počepavičius ir Bronė Daudienė dalyvavo XXII Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių suvažiavime, dalykiškai nukreiptame, kad  jaunos  ir skaidrios jėgos greičiau įsilietų  į TS-LKD ir LPKTS gretas. Tai pailiustruoti Lentvario tremtiniai siūlo dvi nuotraukas, kurios ir atspindi minėto Lietuvos tremtinių pasimatymo gilią idėją: žila suvažiavimo salė ir ESP narys Gabrielius Landsbergis, kandidatas  į TS-LKD vadovus. Į suvažiavimą buvo atvykęs Andrius Kubilius ir kiti Seimo nariai. Suvažiavimas  vienbalsiai priėmė penkius nutarimus, tarp kurių nustatytas 5 eurų LPKTS nario metinis mokestis,  ir rezoliuciją –“Dėl nepriklausomybės kovų ir pasipriešinimo istorijos dėstymo”.

Lentvario tremtinių  inormacija