Pagrindinis puslapis Uncategorized Trūkstant tikslesnių istorinių duomenų, atidėtas Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso duomenų tikslinimas

Trūkstant tikslesnių istorinių duomenų, atidėtas Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso duomenų tikslinimas

www.voruta.lt

Š. m. liepos 24 d. įvyko Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas. Po ilgų svarstymų buvo nutarta šių objektų vertingųjų savybių tikslinimo klausimą atidėti, nes trūksta tikslesnių istorinių duomenų.

Vertinimo taryba svarstė Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblį papildyti naujomis dalimis, kurios šiuo metu yra Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso dalys bei patikslinti ansamblio teritorijos ribas. Taip pat buvo svarstoma naujoms ansamblio dalims suteikti ne žemesnį kaip regioninio reikšmingumo lygmenį.

Vertinimo tarybos nariai nusprendė šio klausimo svarstymą atidėti iki rudens, iki sekančio Vertinimo tarybos posėdžio, nes rugpjūčio mėnesį Vertinimo taryba atostogaus. Pagrindinė priežastis – trūksta istorinės medžiagos bei tikslesnių datų, kada pastatai buvo statyti. Taip pat reikalinga teritorijos raidos analizė, leidžianti spręsti apie teritorijoje buvusius užstatymus ir jų ryšį su dabartiniais pastatais.