Pagrindinis puslapis Kultūra Parodos Trečioji paroda Trakų Mergelės Marijos paveikslo vainikavimo metinėms

Trečioji paroda Trakų Mergelės Marijos paveikslo vainikavimo metinėms

Knygos viršelis

Rasa SELICKAITĖ, Trakų viešosios bibliotekos bibliografė, www.voruta.lt

„Stebuklingosios Dievo Motinos, Maloningosios ir Gailestingosios, Garbei“// Vyskupas K. K. Bžostovskis

Trakų viešoji biblioteka kviečia į literatūrinę-kraštotyrinę parodą, skirtą Trakų Mergelės Marijos, Dievo Motinos, paveikslo 300-osioms vainikavimo metinėms. Ši paroda – tai parodų ciklo „Trakų Švč. Mergelė Marija, Dievo Motina, Lietuvos Globėja“ trečioji dalis. Pirmoje parodoje bibliotekos lankytojai galėjo išsamiai susipažinti su Trakų bažnyčios bei paveikslo istorija, paveikslą garsinusiais stebuklais, tarnystę (iki vainikavimo – 1718 m.) bažnyčioje ėjusiais šventikais; antroji buvo skirta Trakų stebuklingojo paveikslo ikonografijai, jo sekiniams-kopijoms Lietuvoje ir už jos ribų, Trakų Mergelės Marijos garsinimui ir šlovinimui senojoje literatūroje (XVII–XVIII a.).

Trečioje ciklo dalyje – „Trakų Mergelės Marijos, Dievo Motinos, paveikslo vainikavimas. Trakų bazilikos lobynas“ išsamiau supažindinama su Trakų Mergelės Marijos, Dievo Motinos, paveikslo karūnacijos popiežiaus Klemenso XI karūnomis istorija bei iškilmėms, su karūnaciją iniciavusio vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio asmenybe, pristatomos jo iniciatyva išleistos knygos lotynų kalba: „Solennitas coronationis beatassimae virginis mariae…“(Vilniuje: Jėzaus draugijos universiteto spaustuvėje, 1719 Viešpaties metais) – „Švenčiausios Mergelės Marijos, pavaizduotos didžiai sename atvaizde, garsėjančiame malonėmis bei stebuklais nuo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Vytauto laikų Trakų miesto vaivadai priklausančioje Bazilikoje, vainikavimo iškilmės…“ (pavadinimą iš lotynų kalbos vertė dr. Daiva Narbutienė) antras leidimas. Šios knygos dėka šiandien galime mintimis jungtis prie 1718 m. rugsėjo 4 d. vykusių iškilmių, pajusti tą nuoširdaus tikėjimo dvasią, susipažinti su šventės eiga,  giedotomis tuo metu giesmėmis ir kt.Originalų, antrą itin retą šios knygos fotografuotinį leidimą, išleistą Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos ir klebono-dekano J.Varanecko užsakymu (Trakai, Voruta, 2016, tiražas 50 egz.), ir dovanotą bibliotekai VšĮ „Voruta“ fondo vyr. redaktoriaus J. Vercinkevičiaus turi kraštotyros fondas. Pirmą kartą šios knygos tekstas lietuvių kalba (vertė O. Matusevičiūtė) pasirodė laikraščio „Trakų žemė“ 1993 m. kovo–balandžio mėn. 3–4 numeriuose.

Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas su monstrancija. Privatus monsinjoro archyvas, nuotrauka skelbiama pirmą kartą

Be vainikavimo iškilmių, parodoje galėsite susipažinti su Trakų bažnyčios lobynu – karūnomis, paveikslo aptaisais, auksakalių šedevrais Trakų Apsilankymo bažnyčiai, baziliką puošusiais ir ligi šiol puošiančiais relikvijoriais, liturginiais rūbais, paveikslais ir kt. Menotyros specialistų teigimu, Trakų bažnyčios lobynas, liturginių reikmenų, papuošalų ir votų rinkinys laikytinas Lietuvoje vienu vertingiausių, nusileidžiantis tik Vilniaus katedros lobynui, o senųjų XVII–XVIII a. datuojamų juvelyrinių dirbinių rinkinys Lietuvoje neturi analogų nei pagal gausą, nei pagal vertę. Dera priminti ir tai, kaip šis lobynas pasiekė mūsų laikus. Karų, suiručių, okupacijų metais jis buvo saugiai paslėptas ir tik 1975 m. monsinjoro V. P. Rūko, tuomet dar klebono, atrastas pradėjus kloti bažnyčioje naujas grindis. Apie surastą lobį tuo metu žinojo vos keli asmenys, jų tarpe ir du darbininkai parapijiečiai, prisaikdinti niekam apie lobį nepasakoti – Z. Markevičius ir V. Orintas. (Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, Trakai, Voruta, 2005, psl. 73-74.). Tik sulaukus Lietuvos nepriklausomybės tapo saugu šiuos turtus paviešinti. Štai ką apie Trakų lobį ir mons. V. P. Rūką teigia menotyrininkė, humanitarinių mokslų dr. Birutė Rūta Vitkauskienė:„…1995–1996 m. Lietuvos kultūros paveldo centras atliko Trakų bažnyčios inventorizaciją<…>, per tuos metus suradom ir aprašėm 500 dailės objektų <…>. Reikia pasakyti, kad klebonas yra iš tų žmonių, kurie nieko neišmeta, nedegina, neliečia, – kaip surado, taip viską ir išlaikė (minėtus metus menančioje nuotraukoje mons. V. P. Rūkas su monstrancija, monsinjoro archyvo nuotrauka). Tarp radinių buvo senos, labai vertingos knygos iš Gardino jėzuitų, Senųjų Trakų dominikonų, bernardinų ir kitų vienuolynų. (Trakų žemė, 2001, liepos 21, nr. 29, psl. 4-5.)

Ruošiant parodą buvo siekta kuo išsamiau pristatyti parodos tematiką. Pasitelkus Trakų viešosios bibliotekos kraštotyros ir meno fondo archyvą, susipažįstant su menotyros specialistų: E. Laucevičiaus, B. R. Vitkauskienės, S. Maslauskaitės, G. M.Martinaitienės, R. Janonienės, R.Pauliukevičiūtės, D. Vasiliūnienės, G. Žalėnoir kt. tyrinėjimaisTrakų bažnyčios lobynas nušvito ne tik naujomis spalvomis, bet ir žiniomis apie šio lobyno kūrėjus, fundatorius ir kt.

Solennitas. Pirmo leidimo faksimilė, 2 leidimo Trakai-Voruta psl.1

Verta priminti, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Trakų Dievo Motinos,  Lietuvos globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais,  Lietuvos vyskupų konferencija – Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metais. Jie prasidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d.  Tad apsilankykite šiam ypatingam įvykiui pažymėti  skirtoje parodoje, kuri veiks iki rugsėjo 12 d.