Pagrindinis puslapis Sena Voruta Trakuose – bažnyčios 600 metų jubiliejaus renginiai

Trakuose – bažnyčios 600 metų jubiliejaus renginiai

Minint bažnyčios 600-ąsias metines, kiekvieną iki sekmadienio truksiančių Trakinių atlaidų dieną bus meldžiamasi už atskirus pašaukimus.

Maldos bus skirtos kunigams, mokytojams, teisėsaugos pareigūnams, už ligonių sveikatą ir kt. Ateinantį šeštadienį į senąją sostinę suplūs pulkai jaunimo iš Vilniaus, nuo Aušros vartų koplyčios pėsčiomis atkeliavusio iki Trakų. Apie 300 jaunuolių taip atgaivina senąją maldininkų procesijų iš Vilniaus į Trakus tradiciją. Jubiliejui skirta nemažai renginių, kurie po iškilmių bažnyčioje išsilieja į miesto erdves.

Reikšmingą datą įamžino išleista plaketė „Trakų parapijos bažnyčiai – 600“, kurią parengė Trakų istorijos muziejus, trečiadienį bus atidaryta fotoparoda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“, po mišių vyks koncertai.

Ateinantį šeštadienį netoli Trakų , Būdos kaime, bus atidarytas Tūkstantmečio ženklų takas, skirtas ir bažnyčios sukakčiai. Šioje vietoje pastatytos medinės angelų skulptūros po mišių bus pašventintos ir taps dar vienu sakraliu bei išskirtiniu Trakų krašto akcentu.

Trakų bažnyčia savo jubiliejų pasitiko atsinaujinusi, pagražėjusi, nors ne visi restauravimo darbai dar baigti. Sukakties proga dovaną tikintiesiems skyrė ir Trakų rajono savivaldybė, nupirkusi naujus suolus.

Ilgus šimtmečius Trakų bažnyčia buvo ir iki šių dienų išliko reikšmingas kultūros, visuomenės gyvenimo centras. Beje, kartu su bažnyčia buvo įkurta ir pirmoji parapinė mokykla.

Trakų bažnyčią 1409 m. savo funduota privilegija įsteigė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovas Vytautas Didysis. Šventovė iškilo ant aukščiausios Trakų kalvos, todėl ji iš tolo matoma per kelis kilometrus, nesvarbu iš kurios pusės keliautum į senąją sostinę.

Trakų bažnyčia ne tik viena iš seniausių šalyje, ji išpopuliarino Mergelės Marijos kultą Lietuvoje. XVI amžiuje stebuklais ir malonėmis ėmęs garsėti Dievo Motinos paveikslas taip pat siejamas su Vytauto vardu. Minima legenda, kad paveikslą Lietuvos valdovui krikšto proga yra dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas.

Tačiau realesnė prielaida, kad toks įrašas paveikslo kitoje pusėje atsiradęs prieš 1718 m., kai stebuklingomis galiomis išgarsėjusi sakrali relikvija pirmoji LDK buvo vainikuota karūnomis. Jas Trakų bažnyčios Dievo Motinai dovanojo popiežius Klemensas XI, o vainikavimo iškilmėse Trakų bažnyčios Madona paskelbta Lietuvos globėja.

Šis meno kūrinys ne tik vainikuotas karūnomis, bet puoštas paauksuotais apkaustais ir gausybe votų, kuriuos dovanojo stebuklingų malonių meldę tikintieji.

Su Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslu susijusi ir Trakinių atlaidų bei piligrimų kelionių iš Vilniaus į Trakus tradicijos.

www.delfi.lt

Alfredo Girdziušo nuotr.

Nuotraukoje: Trakų bažnyčios vidus