Pagrindinis puslapis Sena Voruta Trakų parapijos choras

Trakų parapijos choras

Trakų parapijos choras (dalį jo dalyvių matome šioje nuotraukoje) praėjusį sekmadienį 20-ojo gimtadienio proga  pagerbė savo vadovę ir vargonininkę Justiną Orlovskytę.

Po 12 val. šv. Mišių choristai parapijos jaunimo namuose pasakė daug gražių žodžių jaunajai vadovei ir palinkėjo jai sėkmės moksle Muzikos akademijoje.

Justina yra gimusi Trakuose, čia dirba jos tėvai, o pati  jaunoji vadovė bažnyčios chore dalyvauja nuo aštuntos klasės (groja fleita).

Po šv. Mišių darytoje nuotraukoje ją sveikino ne tik choristai, bet ir mons. Vytautas Pranciškus Rūkas bei kleb.dek.kun teol.dr. Valdas Girdžiušas

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę klebonas Valdas Girdžiušas, choro vadovė ir vargoninin kė Justina Orlovskyte, monsinjoras Vytautas P. Rūkas, Judita Traubaitė(Vytauto Januškevičiaus vaikaitė), Teresė Zolotuchinienė, Marytė Pulauskienė, Juozas Jokubauskas.

Antroje eilėje iš kairės Giedrė Trakimavičiūtė, Marytė Kantakevčienė, Joana Suslavičienė, Izabelė Putienė, Vaclovas Žuolys, Vytautas Januškevičius.

Trečioje eilėjė iš kairės Vilma Kudrevičiūtė, Pranas Marčinskas, Jeronimas Kmieliauskas, Albinas Orlavičius, zakristijonas Stanislovas Stefanovičius.