Pagrindinis puslapis Sena Voruta Trakų bažnyčios restauracija: atsakymai į klausimus…

Trakų bažnyčios restauracija: atsakymai į klausimus…

Šią savaitę įvairūs Lietuvos leidiniai ir įstaigos gavo Alternatyvios kultūros paveldo komisijos laiškus, kuriuose reiškiamas susirūpinimas dėl Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo bažnyčioje vykdomų remonto tikslų, kokybės, mokslinių tyrimų ir t. t. „Trakų žemės“ redakcija kreipėsi į atestuotą architektę, paminklotvarkos ekspertę Aušrą Gvildienę „Archinova“, projektų vadovę, prašydamia atsakymų į keliamus klausimus:
1. Šiuo metu yra sudaryta sutartis Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios darbo projektui rengti.Pagal sutartį bus vykdomas taip pat ir grindinio šildymo darbo projektas, kuris patikslins grindinio šildymo techninio projekto sprendinius. Tačiau tai galima bus padaryti tik atlikus bažnyčios archeologinius tyrimus. Jau ir techniniame projekte yra numatytas šilumos parametrų reguliavimas, kuris, mes manome, leis užtikrinti drėgmės ir šilumos parametrus (drėgmė, kaip žinome, priklauso nuo šilumos). Taigi įgyvendinus projektą, bus galima užtikrinti tolygesnes šilumines sąlygas ištisus metus ir pagerinti sąlygas freskoms. Vėdinimui mes numatome panaudoti ertmes skliautuose,  kur šiuo metu pakabinti šviestuvai, bei per vargonų dalyje esančias angas ir bokštuose esančius vidinius langus.
2. Stogo paaukštinimas – ne užgaida. Net tose nuotraukose, kurias įdėjo Alternatyvios kultūros paveldo komisijos nariai, matosi frontono užpakalinėje dalyje buvusio stogo mūrinis kontūras, kur rėmėsi stogas. Mes, remdamiesi istorine apžvalga ir architektūriniais tyrimais, sugrąžiname jį į buvusį aukštį ir uždengiame istoriškai buvusia danga – čerpėmis (istoriniuose šaltiniuose minimi „moliniai gontai“). Signaturka neiškils virš pagrindinio frontono. Stogo dangos, kurią rašte aprašo kaip XVIII amžiaus palikimą – išvis negalėjo būti, nes tuo metu dar nebuvo atrasta cinkuota skarda. Tai gali būti tik lenkmečio palikimas.
3. Sanitariniai mazgai (tualetai), atseit išniekinantys šventovę, mano nuomone, jokios kritikos neatlaiko, nes daugelyje Europos valstybių bažnyčių jie jau seniai yra ir niekam nemaišo, o be to, jie įrengiami bokšto zonoje, kur šiuo metu nėra net grindų. Jie nėra vieši ir nebus naudojami viešiesiems reikalams, tik atlaidų metu atidaromi viešam naudojimui. Be to, šito reikalauja sanitarinės normos.
4. Numatomos naujos pertvaros iš berėmio stiklo  minimaliai veikia interjerą ir,kaip visi žino, nėra sandarios.
5. Archeologiniams tyrimams numatyta didelė suma pinigų ir jie bus vykdomi, tiek bažnyčioje, tiek ir šventoriuje atšilus orams. Maža to, jau šiuo metu archeologai yra nuskenavę visą bažnyčią ir turi sukaupę nemažai medžiagos.
6. Kad bažnyčioje galima rasti marmurines grindis, mes taip pat žinome. Gal ir bus galima jas  eksponuoti, bet nenuardžius esamų medinių grindų, deja, nesimato, kas yra po jomis! O smiltainio plokštės jau dabar matosi prie šoninio įėjimo į bažnyčią.
7. Kultūros paveldo departamento specialistai jau ne kartą važiavo į šitą bažnyčią ir dar važiuos. Taigi be jų palaiminimo niekas nevyksta!
8. Šoninis altorius yra iš Trakų Bernardinų vienuolyno bažnyčios, galima apie tai diskutuoti, gal ir gali jis likti dabartinėje vietoje, o gal gotikinių durų anga yra ne mažiau vertingas dalykas?
9. Svarbiausia, projektas buvo parengtas atlikus visus  reikiamus tyrimus ir jų prisilaikant. Projektas buvo ekspertuotas ir gauta teigiama išvada.Tuo remiantis yra gauti visi leidimai – statybos leidimas ir KPD leidimas.
Nuo redakcijos: apie bažnyčios remontą rašysime kituose „Trakų žemės“ numeriuose.