Pagrindinis puslapis Sena Voruta Trakinių iškilmės Trakų žemėje

Trakinių iškilmės Trakų žemėje

2009 m. rugsėjo 5 d., šeštadienį, prasidėjo Trakinių atlaidai, kurie pažymėti piligrimine kelionė iš Aušros vartų į Trakus bei naktine Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
 
Piligrimai iš Aušros vartų į Trakus
Šeštadienį, gegužės 12 d., vakare lyjant lietui iš Aušros vartų į Trakus atėjo 36 piligrimų grupė, kuriai vadovavo Aloyzas Domarkas. Grupės organizatorė Genutė rašė Vilniaus ir Trakų savivaldybėms prašymus, kad leistų eiseną per jų teritorijas, skambino dalyviams dėl pasirengimo ir atliko daug kitų darbų.
 
Kelionės dalyviai – įvairaus amžiaus ir iš įvairių Lietuvos vietų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos… Piligrimystė visiems yra dvasios atgaiva ir bendravimas su Kristumi. Tokiai kelionės pasiruošti ir dalyvauti gali ne bet kas – reikia fizinės, o daugiausia dvasinės ištvermės. Piligrimė Aldona pasakojo, kad ši jos kelionė iš Aušros vartų į Trakus buvo jau trečioji.
 
Ryte pradėję kelionę Vilniuje nuo Aušros vartų, pasiekę Lentvarį, pailsėję ir papietavę, vakare piligrimai pasiekė Trakus. Šv. Mišias aukojo kleb. dek. teol. dr. Valdas Girdžiušas.
 
Sekmadienio svečias – kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Sekmadienį (rugsėjo 13 d.) 12 val.
įvyko bendros lietuvių ir lenkų šv. Mišios, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas bažn. t. teol. lic. kard. A. J. Bačkis bei kiti Vilniaus arkivyskupijos kunigai. Kardinolas pasakė gražų pamokslą, pabaigoje pasveikinęs ir lenkų kalba. J. E. kardinolo kalbą tikimės ateityje spausdinti „Trakų žemėje“.
 
Garsioji Trakų monstrancija buvo nešama aplink bažnyčią
Per bendrą procesiją aplink bažnyčią J. E. kard. A. J. Bačkis nešė įžymiąją Trakų monstranciją. Ją pagamino 1751 metais Vilniaus auksakalys Johanas Lary. Tai viena iš gražiausių išlikusių barokinių monstrancijų Lietuvoje. Jos glorija dekoruota papuošalais, viršutinėje dalyje įmontuotas dvigalvis erelis, nusagstytas brangakmeniais. Gloriją prilaiko arkangelas. Tokia kompozicija būdinga Augsburgo monstrancijoms.
 
Monstrancijos pėdoje iškalstytas Trakų Marijos atvaizdas primena, kad šis brangus reikmuo, kurio užsakovas liko nežinomas, pagamintas specialiai Naujųjų Trakų parapinei bažnyčiai.
 
Dovanos Trakų Mergelei Marijai
Pagal tradiciją per Trakinių atlaidus bažnyčiai ir Mergelei Marijai teikiamos dovanos. Bažnyčioje galima pamatyti pritvirtintą plaketę „Trakų bažnyčiai 600 metų.“ Apie ją – atskirame mūsų straipsnyje.
 
Jau buvo rašyta, kad Trakų rajono fotografai surengė fotoparodą, skirtą Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai. Trečiadienį (rugsėjo 9 d.) bažnyčioje ją pristatė parodos projekto vadovė Dana Buinickaitė-Zacharevičienė, kuri teikė paaiškinimus vyskupui Juozapui Tunaičiui.
 
Tūkstantmečio ženklų takas

Rugsėjo 15 d. 14 val.
bus atidengtas ir pašventintas „Tūkstantmečio ženklų takas“.
 
Vakare iš Vilniaus Aušros vartų ateis jaunimo piligrimai (jų kelionės tvarką spausdiname), bus aukojamos šv. Mišios, po jų vyks koncertas.
 
Trakinių šventė baigiama sekmadienį.

Nuotraukoje: Trakų bažnyčia

Naujienos iš interneto