Pagrindinis puslapis Sena Voruta Tragiški Kauno įvykiai per Vėlines 1956-1957 metais

Tragiški Kauno įvykiai per Vėlines 1956-1957 metais

Vyresnės kartos kauniškiai dar gerai mena 1956 ir 1957 m. lapkričio pradžios įvykius Kauno miesto centrinėse kapinėse, buvusiame Lenino prospekte, vėliau atgavusiame Vytauto prospekto pavadinimą, kai Visų šventųjų dienos ir Vėlinių vakarais keli tūkstančiai miesto gyventojų tapo politinės manifestacijos dalyviais arba bent liudininkais. Tais vakarais daugelis buvo atėję pagerbti mirusiųjų artimųjų. Studentai, darbininkai, moksleiviai iš kapinių išsiveržė į prospektą ir ėmė būriuotis. Pasigirdo šauksmai: laisvės, duonos! Netrukus pasirodžiusios didelės milicininkų ir automatais ginkluotų kariškių pajėgos ėmėsi priemonių išsklaidyti pavojingą minią. Dalis maištaujančių buvo sugriebti, sumušti ir nutempti į dengtas
milicijos arba kariškių mašinas. Sulaikytųjų laukė liūdna ateitis. Jie buvo mušami, tardomi ir nuteisti sėdėti parų… už chuliganizmą. Bet keisčiausia, kad visam gyvenimui buvo „sugadintos“ jų biografijos jie liko KGB paženklinti. Šiems tų metų Kauno Vėlinių įvykiams turėjo įtakos 1956 m. vengrų tautos sukilimas. Tad visus tragiškų Kauno Vėlinių įvykių dalyvius, liudininkus 2003 m. spalio 31 d. 17 val. kviečiame į antrąjį vakarą-susitikimą Kauno politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje, kuri yra Laisvės a. 39 (II aukštas).