Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Tradicinis tremtinių susitikimas Lomių kaimo muziejuje

Tradicinis tremtinių susitikimas Lomių kaimo muziejuje

www.voruta.lt

Vasarišką birželio popietę Lomių muziejus sulaukė garbių svečių, kurie susirinko į jau tradicija tapusį Batakių ir Lomių krašto tremtinių susitikimą. Batakių bibliotekos šeimininkė Laisvutė  Pavalkienė atsivežė savo ištikimuosius skaitytojus – tremtinius Danutę ir Vladislovą Liekius, tremtinę Danutę Vaitkevičienę. Lomiams atstovavo čia vienintelis likęs tremties liudininkas Aloyzas Kazlauskas.

Pirmiausia svečiai apžiūrėjo kultūros namuose įrengtą kraštotyros darbų  parodą, skirtą, skirtą neseniai praėjusiai Gedulo ir vilties dienai, tremties žemėlapyje ieškojo savųjų tremties vietų.

Muziejuje prie vaišių stalo įvyko nuoširdus pokalbis apie viską – tremtį, šiandieninį gyvenimą, net ligas, nes visi svečiai jau gana garbaus amžiaus, bet nesiskundžiantys, neverkšlenantys. Politinio kalinio ir tremtinio  Vlado Liekio atmintyje liko neišdildomi tardymai, slapstymaisi, nuolatiniai pažeminimai. Onutė Vaitkevičienė prasitarė, kad šie metai jai „jubiliejiniai“  –  prieš septyniasdešimt metų ji, būdama nedidelė mergaitė, „liaudies priešė“, buvo išvežta į Sibirą. Tremtinys Aloyzas Kazlauskas dalindamasis išgyvenimais antrino, kad tremties metų iš atminties neįmanoma ištrinti,  juos prisimins, kol tik plaks krūtinėje širdis.

Šalia prisiminimų liko vietos ir dainai. Tyliai, vienas į kitą viltingai žvelgdami užniūniavo  – „leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus“… Tarp kalbų batakiškė bibliotekininkė Laisvutė perskaitė jausmingų eilių, kurios kėlė jaudulį, priminė  išgyventas nepelnytas kančias.

Malonus susitikimas nebuvo liūdnas – juk  viskas praeityje! Tik labai svarbu, kad jaunoji karta to nepatirtų, gerbtų savo krašto praeitį, jos nepamirštų! O tam tarnauja ir mūsų,  lomiškių, muziejus! Batakių  tremtiniai muziejų papildė atvežtomis savo brangiomis dovanomis – Danutė Liekienė iš krepšio ištraukė ir padovanojo tremtyje išsiuvinėtą įrėmintą  spalvingą paveikslą religine tematika. Onutė Vaitkevičienė muziejaus vadovei Elenai Bazinienei įteikė  savo rankomis  vingriais raštais  nunertas pirštuotas pirštines, kurias megzti tremtyje ją išmokiusi tokio pat likimo draugė latvė.  Beje, sužinojome, kad Onutės megztų pirštinių kolekcija keliauja po parodas. Mezgėja kukliai sutiko savo kolekciją ateityje parodyti ir Lomių bendruomenės žmonėms.

Malonų pasibuvimą paįvairino meno vadovės Emos, gimnazistės Gabrielės ir  draugų studentų dainuojamos dainos apie Tėvynę.

Greitai prabėgo nuoširdaus pasibuvimo  valandos. Linkėdami vieni kitiems sveikatos, svečiai ir namiškiai nutarė – susitiks ir kitąmet. Gimusi tradicija turi tęstis!..

Muziejaus informacija                                                  Emos Pavalkytės nuotraukos