Pagrindinis puslapis Lietuva Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio ir jo vaikaičio Romo Šležo pagerbimas

Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio ir jo vaikaičio Romo Šležo pagerbimas

Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio ir jo vaikaičio Romo Šležo pagerbimas

Svetlanos Jašinskienės nuotraukos 

Svetlana JAŠINSKIENĖ, Pagėgiai, www.voruta.lt

Rugsėjo 28 dieną Pagėgių krašte viešėjo Mažosios Lietuvos visuomenės kultūros ir politikos veikėjo, spaudos bendradarbio, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio anūkė Marytė Kavaliauskaitė – Merphy, provaikaičiai, Romo Šležo vaikai Danutė, Saulius ir žmona Birutė Vaičjurgytė –Šležienė, deja, bet dar vieno signataro anūko šioje brangioje Pagėgių krašto bendruomenei draugijoje jau nebuvo, šių metų balandžio 15 dieną Romas Šležas iškeliavo Anapilin.

 

Vizito Lietuvoje tikslas – paminėti Jono Vanagaičio 150 – ąsias gimimo metines, atlikti kitas velionio Romo Šležo šeimai prisakytas misijas.

Iškilių Pagėgių krašto garbės piliečių Jono Vanagaičio ir Romo Šležo paminėjimas prasidėjo Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldomis, kuriose dalyvavo Romo Šležo, Birutės Vaičjurgytės – Šležienės giminės iš visos Lietuvos, Pagėgių savivaldybės kultūros centro vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvo „Marguva“ šokėjai kiti artimieji. Tokia buvo Šležų šeimos valia – Romo netektį ir J. Vanagaičio gimimo metines paminėti artimų ir savo žmonių rate. Pamaldas vedė kunigas Mindaugas Kairys. Kunigas trumpai priminė velionių biografijas ir kalbėjo apie jų nuveiktus darbus. Giesmėmis pamaldas puošė Milda Jašinskaitė Jasevičienė. Vargonų muziką dovanojo…

 

Prisiminimais apie Romo Šležo ir Marytės Kavaliauskaitės – Merphy bendryste su Pagėgių kraštu dalinosi Svetlana Jašinskienė. Drauge su šiomis šeimomis nuveikta išties daug:

2007 m. Romas Šležas, jo žmona Birutė, pusseserė Marytė, sūnus Saulius atvyko į Lietuvą ir keliavo protėvių pramintais takais. Užsuko į Martyno Jankaus muziejų, kur su muziejaus direktore užsimezgė pokalbis apie galimybę perlaidoti senelių palaikus Bitėnuose. Romo šeima, gyvenanti JAV, pradėjo įgyvendinti sumanymą, kuris virto į visą eilę kilnių darbų, skirtų signataro Jono Vanagaičio atminimo išsaugojimui Lietuvoje, lietuvybės puoselėjimui.

 

2009 m. rugsėjo 19 dieną, minint 140-ąsisias Jono Vanagaičio gimimo metines, Jono Vanagaičio ir jo žmonos Marijos Brožaitytės – Vanagaitienės palaikai buvo perlaidoti Bitėnų kapinėse. Ceremonijoje dalyvavo Romas Šležas su žmona Birute, Romo pusseserė Marytė, Romo sūnus Andrius su žmona Lina, mažosios anūkėlės, gausus būrys Mažosios Lietuvos visuomeninių veikėjų, politikų, giminaičių.

201o m. liepos 6 dieną Šležai vėl aplanko Lietuvą ir atlieka dar vieną misiją: minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Klaipėdoje ant namo kuriame gyveno Jono Vanagaičio šeima, atidengiama atminimo lenta, Karoso gatvė namo Nr. 13 (anuomet Žalioji). Tuometinis meras Rimantas Taraškevičius kaboje sakė; „Mums Jonas Vanagaitis visų pirma žmogus, daug prisidėjęs prie to, kad Klaipėda yra tokia, kokia yra – Lietuvos vartai į jūrą, atvira visiems, tolerantiška, europietiška…“ .

 

 

O Marytė Kavaliauskaitė – Merphy sakė: dabar galėsiu parvežti gerą žinią mamai, (Vanagaičių dukrai Ievai. Jei tuomet buvo 96 m.) kuri laba jaudinasi išleidusi mus į tokią ilgą ir svarbią kelionę“.

2011 m. birželio 9 dieną į Bitėnų kapines paskutinei kelionei palydimi jau pačios Ievos Vanagaitytės – Kavaliauskienės- Janukėnienės palaikai, sugrįžę į Gimtinę iš JAV, Niujorko miesto. Palaikų laidojimo ceremoniją vėl palydi kunigas Mindaugas Kairys, dukra Marytė Kavaliauskaitė – Merphy su vyru Hredu, Romas Šležas , kiti artimieji, Pagėgių krašto visuomeniniai ir politiniai veikėjai.

2012 m. sausio 12 dieną, minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos metines, Marytė ir Romas atskrenda į Lietuvą. Spaustuvėje „Petro ofsetas“ jų laukia tik ką išspausdintas, pakartotinai perleistas J. Vanagaičio almanachas „Kovos keliais“. Šis retas ir vertingas leidinys pradėjo antrą gyvenimą. Tą patį rytą Marytė, Romas ir Svetlana Jašinskienė, almanachą pristatė nacionalinėje televizijoje, laidoje „Labas rytas“.

Vėliau sekė knygos pristatymai Klaipėdoje, Šilutėje, Pagėgiuose, Juodkrantėje, Vilniuje, Smalininkuose, Tauragėje. Visur knygos pristatymo renginį puošė Pagėgių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „ Marguva“( vad. G. Paliokienė ).

Romo ir Marytės iniciatyva ši knyga buvo padovanota 25-30 Vilniaus akademinės bendruomenės mokslininkams, buvusio Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio dėka knyga atiteko, Pagėgių kultūros ir švietimo įstaigoms, visiems tarybos nariams, garbingiems Pagėgių savivaldybės svečiams . Ją taip pat buvo galima įsigyti Lietuvos knygynuose.

2012 m. birželio 24 d. liepos 8 d. Pagėgių savivaldybės kultūros centro šokių kolektyvas „ Marguva“ dalyvauja JAV, Bostono mieste vykstančioje 14 – toje Pasaulio lietuvių šokių šventėje.

„…Vos išgirdusi, kad ši šventė vyks Bostone pagalvojau, juk ten gyvena mūsų Romas“, prisimena S. Jašinskienė. Žinoma puikiausių santykių su Romu Šležu, šventėje užėmusiu pagrindinio techninio režisieriaus pareigas, patekti nepakako. Reikėjo siųsti video įrašus ir praeiti atranką. O kad išvykti į tokį tolimą kelią 24 žmonėms, reikėjo dar ir solidžios pinigų sumos. Tačiau Romo Šležo, Pagėgių savivaldybės administracijos, Pagėgių krašto politikų, verslininkų, šokėjų dėka lėšos buvo surinktos ir Pagėgiai išdidžiai buvo reprezentuojami viename didžiausių Bostono stadionų, stebint 14 000 žiūrovų.

 

Didžiule globa ir rūpesčiu tuomet apsupo svečius iš Pagėgių Romo ir Marytės šeima: finansinė parama, ekskursijos Į Niagara, Bostone, Niujorke…juk šie žmonės tai dokumentinių filmų meno, socialinėmis temomis industrijos atstovai, todėl papasakoti, parodyti tikrai turėjo ką, o pagėgiškiams tai buvo, anot jų, gyvenimo kelionė.

2014 m., 2018 m. , „Marguvos“ kolektyvo nariai, dalyvaudami Lietuvių dainų šventėje Vilniuje, žino, jog išeivių iš užsienio kolektyve, Bostono šokių kolektyve „Spindulys“ šoka Romo sūnus Andrius su žmona Lina ir visuomet juos aplanko, perduodami geradienių artimiesiams Amerikoje.

2018 m., minint Lietuvos atkūrimo 100 -tį, bičiuliai Romas ir Birutė Šležai nutaria ta proga padovanoti Pagėgių kraštui savo tėvų Albino ir Onos Šležų ir Juozo bei Valerijos Vaičjurgių asmeninę biblioteką, kurią sudaro 1728 vnt. retų, istorinių knygų, periodikos leidinių, taip pat vinilinių plokštelių. Asmeniniai J. Vanagaičio daiktai, laiškai fotografijos atitenka M. Jankaus muziejui.

Pagėgių savivaldybės kultūros darbuotojams, Vydūno vardo viešosios bibliotekos darbuotojams teikiant, o politikams pritariant nutarta Romą Šležą apdovanoti medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“.

 

„Pradėjus ruoštis apdovanojimo ceremonijai apipyliau Romą prašymais; atsiųsk fotografijų, video vaizdą renginio dalyviams, o gal iš vis padarykime tele tiltą…“ Į daugelį laiškų Romas neatsakė, laikas ėjo, rūpėjo renginį suorganizuoti tobulai, o apie Romą nėra jokios žinios… Vieną dieną sulaukusi telefono skambučio iš JAV ir išgirdau baisią žinią- Romas kariauja su sunkia liga, ir kariauja nelengvai, daug laiko praleisdamas ligoninėse, kentėdamas skausmus… tačiau fotografijų jis atsiuntė ir buvo iškilmingai pagerbtas. “, prisimena S. Jašinskienė.

Paskutiniame savo laiške Romas rašė: „… jaučiuosi, kad visi esame tos pačios Lietuviškos šeimos nariai, ir dirbame mūsų brangios tėvynės Lietuvos labui…“.
Galima ant rankų pirštų suskaičiuoti susitikimus su Šležų šeima, su Maryte Kavaliauskaite- Merphy, laiškams reikėtų ne vieno sąsiuvinio, ir visuomet bendravimas buvo ir yra nuoširdus, tikras, tvirtas, turintis kilnų tikslą.

Šležų šeima, Marytės šeima, tai patriotizmo puoselėjimo pavyzdys. Apgailestaujame, kad Romo Šležo daugiau nebeteks sutikti, tačiau sutiksime jį filmų kadruose, knygų puslapiuose, istorijoje.

Kartu su svečiais iš JAV dėkojame kunigui Mindaugui Kairiui visose šeimos ceremonijose buvusiam ir padėjusiam, Pagėgių savivaldybės buvusiems vadovams, merui Vaidui Bendaravičiui, administracijos direktorei Jūratei Mažutienei, Ritai Vidraitei, Pagėgių savivaldybės Vydūno bibliotekos moterims, „Marguvos“ šokėjams.

 

Šį vizitą svečiai užviršavo lankydamiesi Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir su ašaromis akyse stebėjo kaip kruopščiai ir atsakingai saugomos jų dovanotos knygos, periodika, parengti informaciniai stendai. Sužavėta bibliotekos darbuotojų kruopštumo Marytė Kavaliauskaitė –Merphy priėmė sprendimą taip pat savo vertingą biblioteką padovanoti Pagėgių kraštui. Deja, M. Jankaus muziejaus aplankyti nepavyko, bet, anot svečių, tai ir bus priežastis, kodėl turime dar ir dar sugrįžti į Tėvynę.