Tautinių bendrijų namuose pristatyta  dr. Halinos Kobeckaitės knyga

Tautinių bendrijų namuose pristatyta  dr. Halinos Kobeckaitės knyga

Knygą susirinkusiems svečiams pristato autorė dr. Halina Kobeckaitė ir teksto redaktorė dr. Regina Venckutė. Aušros Virvičienės nuotr.

 

Jolanta Zakarevičiūtė, Aušra Virvičienė, Vilnius, www.traku-zeme.lt

 

Sausio pabaigoje Tautinių bendrijų namuose buvo pristatyta Lietuvos diplomatės, vertėjos, žurnalistės, humanitarinių mokslų daktarės, Trakų rajono savivaldybės garbės pilietės Halinos Kobeckaitės knyga „Karaimų istorijos pėdomis“ (Trakai: „Vorutos“ fondas, 2022, tiražas 500 egz.). Leidinį pristatė ir apie jo svarbą kalbėjo knygos autorė dr. Halina Kobeckaitė, teksto redaktorė dr. Regina Venckutė, VšĮ „Vorutos“ fondas ir Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, „Trakų žemės“ redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė.

Knygos pristatymo dalyviai. Aušros Virvičienės nuotr.

Praėjusius metus LR Seimas buvo paskelbęs Karaimų metais. Ta proga šalyje vyko nemažai renginių, buvo išleista ir keletas leidinių, vienas jų – dr. Halinos Kobeckaitės straipsnių rinkinys „Karaimų istorijos pėdomis“. Šiame leidinyje pristatomas karaimų materialusis ir nematerialusis paveldas, jo sąveika su šių dienų realijomis. Beveik 600 puslapių knygoje sudėta per 70 straipsnių, kurie buvo spausdinti Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ 2011–2022 m. ir finansuoti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo.

„Trakų žemės“ redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė. Aušros Virvičienės nuotr.

Renginyje kalbėjusi „Trakų žemės“ redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė trumpai pristatė daugiau nei dešimtmetį vykdomą karaimikos projektą bei padėkojo visiems, kurie prisideda prie projekto įgyvendinimo (viena redakcija juk negalėtų to aprėpti ir pateikti įvairių kvalifikuotų straipsnių), o labiausiai – projekto vadovei dr. Halinai Kobeckaitei.

VšĮ „Vorutos“ fondas ir Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius kalbėjo apie knygos „Karaimų istorijos pėdos“ svarbą bei padėkojo visiems rėmėjams, be kurių nebūtų buvę galima išleisti leidinio.

„Vorutos“ fondas ir Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. Aušros Virvičienės nuotr.

Teksto redaktorė dr. Regina Venckutė, pristatydama knygą, pabrėžė, kad joje sutalpinta daug ir įvairios rašytinės ir vizualios informacijos apie karaimų bendruomenių gyvenimą XIX–XX a. sandūroje, ir vėliau iki mūsų dienų: „Tai nėra akademinis istorinis veikalas. Tai nėra chronologiškai nuoseklus vientisas pasakojimas. Tai yra straipsnių rinkinys, atveriantis platų panoraminį vaizdą apie ne tik Trakuose, bet ir kitur Lietuvoje gyvenusius bei po visą pasaulį išsibarsčiusius karaimus, jų gyvenimo būdą, darbus, įnašą į savo tautos istoriją ir taip pat ryšius su Trakais, kurie yra jų dvasinio gyvenimo centras“.

 

Kalba teksto redaktorė dr. Regina Venckutė. Aušros Virvičienės nuotr.

Savo straipsniuose, kaip teigė jų autorė dr. Halina Kobeckaitė, ji stengėsi rašyti objektyviai. „Nors mūsų yra nedaug, bet kiekvienas įneša tam tikrą dalį į karaimų istoriją, kultūrą, palieka joje pėdas. Jos buvo paliktos daugiausia Lietuvos žemėje, bet ne tik joje. Yra iš čia – iš Lietuvos ir Trakų – išvažiavusių karaimų, gyvenusių svetur ir daug nuveikusių pvz., garsusis tiurkologas prof. Ananjašas Zajančkovskis arba Kinijoje gyvenę karaimų atstovai, kurie ten įkūrė tabako verslą, – pristatymo metu kalbėjo dr. H. Kobeckaitė. – Straipsniuose ir norėta parodyti Lietuvos karaimus plačiai ir įvairiuose Lietuvos ir kitų šalių kontekstuose: kultūriniame, politiniame, ekonominiame ir kt.“ Straipsnių autorė pabrėžė, kad karaimų kultūra, kaip ir kitų tradiciškai nuo seno mūsų žemėje gyvenančių tautinių mažumų kultūra, neabejotinai yra neatsiejama bendros Lietuvos kultūros dalis.

Prezidento vyriausioji patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė dr. Jolanta Karpavičienė. Aušros Virvičienės nuotr.

Renginyje sveikinimo žodžius knygos autorei skyrė susirinkę garbūs svečiai: LR Prezidento Gitano Nausėdos ir jo vyriausiosios patarėjos, Užsienio politikos grupės vadovės Astos Skaisgirytės vardu kalbėjo Prezidento vyriausioji patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė dr. Jolanta Karpavičienė; LR Vyriausybės kanceliarijos patarėja religijos klausimais Diana Varnaitė; Kovo 11-osios Akto signataras ambasadorius Vladimiras Jarmolenko, ambasadoriai Šarūnas Adomavičius ir Remigijus Motuzas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Motiejus Jakubauskas, Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos pirmininkas profesorius Romualdas Brazis, Lietuvos dailės akademijos docentė dr. Ramutė Rachlevičiūtė, taip pat armėnų, latvių, tautinių bendrijų atstovai. Renginyje taip pat dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės darbuotojai, karaimų bendruomenės atstovai, Asociacijos Lietuva–Azerbaidžanas vadovas Mahiras Gamzajevas ir kiti garbingi karaimų draugai.

Ambasadorė dr. Halina Kobeckaitė ir Kovo 11-osios Akto signataras ambasadorius Vladimiras Jarmolenko. Aušros Virvičienės nuotr.

Pasibaigus pristatymui visi norintys gavo autorės knygą su autografu bei galėjo paragauti tradicinio karaimų valgio –
kybynų, kuriais vaišino UAB „Kiubėtė“ (savininkai Ingrida ir Michailas Špakovskiai).

Naujienos iš interneto