Pagrindinis puslapis Europa Tarptautinio Baltarusijos Tyrinėtojų kongreso komitetas kviečia teikti paraiškas

Tarptautinio Baltarusijos Tyrinėtojų kongreso komitetas kviečia teikti paraiškas

Tarptautinio Baltarusijos Tyrinėtojų kongreso komitetas kviečia teikti
paraiškas 4-ojo kongreso sekcijoms. Kongresas vyks 2014 m. spalio 3–5 d.
Kaune, Lietuvoje.

Organizacinis kongreso komitetas kviečia mokslines institucijas,
organizacijas ir atskirus mokslininkus dalyvauti numatant būsimojo Kongreso
gaires siunčiant pasiūlymus sekcijų organizavimui.

Sekcijos turi būti skirtos analizuoti konkrečioms tyrimų problemoms ar
įvairių mokslinių sričių tyrimų pristatymams. Organizacinis komitetas
nenustato jokių apribojimų disciplinų ar studijų kryptims, tad laukiama
tyrėjų siūlomų prioritetinių temų ir probleminių klausimų.

Sekcijos gali būti organizuojamos disciplinų, temų ar siauro probleminio
klausimo analizei. Taip pat priimamos paraiškos sekcijoms, apskritojo stalo
diskusijoms, prezentacijoms, workshop’ams ar kitokioms darbo grupėms
pasiūlymai, kuriose būtų diskutuojami svarbūs socialiniai ir politiniai
klausimai.

Kongresas nėra orientuotas į išimtinai baltarusišką tematiką. Laukiami
sekcijų pasiūlymai apimantys platų geografinį arealą (Baltijos šalys,
vidurio, vidurio-rytų Europa) ir įvairias istorijos, kultūros, politikos,
ekonomikos ir pan. temas.

Paraiškos organizuoti sekcijas gali būti tiek individualios, tiek ir
kolektyvinės.

Paraiškos formą prašome užpildyti iki 2014 m. Kovo 20 d.
https://palityka.wufoo.eu/forms/call-for-panels-2014

2012 ir 2013 m. Kongresų sekcijas galite rasti čia
http://palityka.org/wp-content/uploads/2012/09/ICBS_2012_Program.pdf ir
http://icbs.palityka.org/news/pragrama-iii-mizhnarodnaga-kangresa-dasledchyikau-belarusi-pa-sektsyiyah-papyarednyaya-versiya

Kilus klausimams prašome kreiptis icbs@palityka.org
Nuoširdžiai Vika Veličkaitė v.velickaite@hmf.vdu.lt
Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedra
Tel: +37063870911

 

Giedriaus Jankausko nuotr.

http://www.fotografopaslaugos.eu/2011/11/foto-is-keliones-po-baltarusija-2011.html