Pagrindinis puslapis Uncategorized Tarptautinėje konferencijoje – ES mokyklų bendradarbiavimo patirtis

Tarptautinėje konferencijoje – ES mokyklų bendradarbiavimo patirtis

Vilniuje vykusioje konferencijoje „Tobulink savo mokyklą pasinaudodamas Europos Sąjungos parama“ atstovai iš 33 Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių bei 5 Rytų partnerystės šalių diskutavo apie švietimo mainų reikšmę šalių švietimo sistemoms. Konferencijos metu buvo aptarta didžiausia ir nuosekliausia Europoje tarptautinio mokyklų bendradarbiavimo ir mokinių, mokytojų mobilumo programa Comenius ir jos ateities perspektyvos.

Šios konferencijos tema puikiai dera su Lietuvos pasirinktais pirmininkavimo prioritetais švietime, tai – Rytų partnerystės stiprinimas ir lyderystė švietime. Ir mes čia esame tam, kad dalintumės savo žiniomis, kad padėtume augti vieni kitiems. Toks yra ir pagrindinis Comenius programos tikslas“, – sakė švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Pasak ministro, prieš mėnesį vykusiame Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai renginyje „Lyderystė švietime“ buvo tartasi, kaip užtikrinti gerosios patirties tarp mokyklų mainus. Viena iš tokių galimybių – ES mobilumo programos, kurios gali būti puikia bendradarbiavimo ir strateginės partnerystės tarp mokyklų platforma.

Pedagogai, mokyklų vadovai, mainus administruojančių agentūrų atstovai dalijosi patirtimi apie Europos mokyklų bendradarbiavimą. Pagrindinės diskusijų temos – mainų skatinimas siekiant didesnės pažangos tokiose srityse kaip mokinių mokymosi motyvacijos gerinimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, vietos bendruomenės ir tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą.

Per dvi dienas truksiančią konferenciją sužinojome daug skirtingų Europos Sąjungos mokyklų bendradarbiavimo pavyzdžių. Tikiuosi, kad ši konferencija suteikė naujų impulsų mobilumo programoms. Keistis idėjomis, kad keistume savo gyvenimus perimdami iš kitų tai, kas geriausia. Laimei, mūsų migruojančioje visuomenėje ir kintančiame švietimo paveiksle išlieka nepakitusi viena didžiausių vertybių – bendrystė,“ – sakė švietimo ir mokslo ministras.

Comenius programų dalyvių – mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių – apklausos rodo, kad dalyvavimas Comenius projektų veikloje didina mokinių motyvaciją mokytis, pirmiausia, užsienio kalbų. Mokytojams suteikia galimybę kiek kitaip pažvelgti į mokinį ir į savo profesiją. Comenius programos dalyviai dalyvavimą mainuose vertino kaip labai naudingą susipažįstant su kitų šalių švietimo sistemomis ir perimant naujus ugdymo bei vadybos metodus.

Apie Comenius

Comenius – didžiausia ir nuosekliausia tarptautinio mokyklų bendradarbiavimo ir mokinių, mokytojų mobilumo programa, Lietuvoje veikianti nuo 1998 m.

Per 1998-2012 m. įgyvendinti 1622partnerysčiųprojektai, finansuotos 2764individualaus mobilumo (kvalifikacijos tobulinimo, parengiamieji vizitai) paraiškos.

1998-2012 m. per Comenius programą buvo skirta 20 mln. eurų Lietuvos mokyklų tarptautiškumo plėtrai.

Mokymosi visą gyvenimą programos laikotarpiu, nuo 2007 m. iki 2013 m., Comenius mobilumo galimybėmis pasinaudojo 2000 Lietuvos mokytojų.

Visos Europos mastu Comenius veiklose dalyvavo apie 100 tūkst. mokytojų, buvo įgyvendinta 44 tūkst. mokyklų partnerysčių projektų.

Comenius programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius, (8 5) 219 1253, info@smm.lt

Nuotraukoje: D. Pavalkis