Pagrindinis puslapis Uncategorized Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pasveikino Amerikos lietuvius Kovo 11-osios proga

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pasveikino Amerikos lietuvius Kovo 11-osios proga

Šoka tautinių šokių kolektyvas „Suktinis“. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, JAV senatorius Dikas Durbinas, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Ukrainos generalinis konsulas Čikagoje Andriy Pravednykas, Čikagos miesto mero Rahmo Emanuelio atstovas tarptautiniams ryšiams Andrew Spinelli. Nuotr. –  A. Akulič

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, su darbo vizitu lankydamasis Čikagoje, kovo 2 d. pasveikino lietuvius Kovo 11-osios proga. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas trečią kartą surengtas Čikagos laisvalaikio ir pramogų centro Navy Pier žiemos sode „Crystal Gardens“.

Švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis, kreipdamasis į tautiečius, kvietė visus prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo: „Taip, kaip vaiko neužtenka pagimdyti, jį dar reikia užauginti ir išauklėti, išmokyti džiaugtis laisve ir išleisti į pasaulį geru žmogumi, kuriuo didžiuotumėmės, taip turime užauginti ir valstybę,“ – sakė jis.

Šiais metais renginyje apsilankė ir lietuvių kilmės JAV senatorius Ričardas (Dikas) Durbinas (Richard (Dick) Durbin). Senatorius D. Durbinas pasakojo apie savo šeimos lietuviškas šaknis, apie tai, kaip laisvoje šalyje jo šeima galėjo realizuoti save, bet kartu kasdien kovojo ir meldėsi už Lietuvą. Pasak senatoriaus, šiandien Lietuva yra įsitvirtinusi demokratiniuose ir valstybių saugumą garantuojančiuose tarptautiniuose klubuose, todėl bet kas, kas grasins Lietuvai, sulauks atsako iš JAV.

Lietuvą ir lietuvius laišku pasveikino ir Čikagos miesto meras Rahmas Emanuelis.

Šventėje koncertavo Giedrės Elekšytės-Kniezos vadovaujama tautinių šokių grupė „Suktinis“, solistė Agnė Giedraitytė, vaikų tautinių šokių kolektyvas „Rusnė“ (vad. Nijolė Černiauskienė) ir lietuvių operos Čikagoje choras (vad. Jūratė Grabliauskienė).

Šventės metu veikė paroda „Lietuva pašto siuntoje“. Naudojant atveriamos skrynios principą, vis kitokiomis išraiškos priemonėmis (šiuolaikiškomis garso ir vaizdo technologijomis) pristatyta 10 temų, perteikiančių Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo savitumą. Kiekvienoje „pašto siuntoje“ slypi Lietuvos kultūros ir gamtos vertybės, įrašytos į UNESCO registrus ir sąrašus: Vilniaus istorinis centras, Kernavės archeologinė vietovė, Kuršių nerija, Struvės geodezinio lanko punktai, kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse, Lietuvių polifoninės dainos sutartinės, Žuvinto biosferos rezervatas ir Baltijos kelio dokumentai bei Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija.

Šventės metu veikė mugė, veiklą pristatė „Lietuvių fondas“, Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas, Lietuvos vaikų globos komitetas „Saulutė“, JAV lietuvių jaunimo sąjunga, studijų galimybes – „ISM Verslo ir ekonomikos universitetas“, filmo „Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution“ projektą – jo kūrėja Rima Gungor.

Šiemet pirmą kartą šventėje dalyvavo ir Čikagos miesto bei apylinkių lituanistinės mokyklos.

Minėjimą, kuriame apsilankė šimtai miesto gyventojų, surengė Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su pramogų centru Navy Pier.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius