Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas dalyvavo Punsko krašto Vidugirių pagrindinės mokyklos 100-mečio minėjime

Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas dalyvavo Punsko krašto Vidugirių pagrindinės mokyklos 100-mečio minėjime

Švietimo ir mokslo kancleris Tomas Daukantas rugsėjo 17 d. dalyvavo iškilmingame lietuviškos Vidugirių pagrindinės mokyklos (Lenkija) 100-mečio minėjime.

Sveikindamas mokyklos bendruomenę, kancleris perdavė švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą, kuriame sakoma: „Per šimtmetį užauginote ne vieną mažųjų kartą, kuri sėkmingai įsiliejo į Punsko krašto ir Lietuvos gyvenimą. Didžiuojuosi Jūsų pastangomis ir nenuilstamu ilgamečiu darbu saugant, puoselėjant ir perduodant vaikams lietuvišką savastį ir tradicijas“.

Gražaus jubiliejaus proga mokyklai kancleris įteikė kompiuterį, interaktyvią lentą ir kitą ugdymo procesui reikalingą kompiuterinę įrangą. Mokyklai taip buvo padovanota knygelių vaikams ir tautinės atributikos.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius