Pagrindinis puslapis Uncategorized Švietimo ir mokslo ministerija finansuos užsienio lietuvių lituanistinio švietimo projektus

Švietimo ir mokslo ministerija finansuos užsienio lietuvių lituanistinio švietimo projektus

Nuotr. autor. Artūras Žukas

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą finansuoti užsienio lietuvių projektus, padėsiančius lituanistinėse mokyklose besimokantiems vaikams palaikyti ryšius su Lietuva, saugoti ir puoselėti tautinį tapatumą, išplėsti jų galimybes mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją, jos kultūrą.

Jau antrus metus rengiamas konkursas yra skirtas lituanistinėms mokykloms ir kitoms užsienyje registruotoms švietimo įstaigoms ar jas vienijančioms organizacijoms, vykdančioms arba ketinančioms vykdyti neformalųjį lituanistinį švietimą. Paraiškų laukiama iki 2015 m. sausio 10 d.

Švietimo ir mokslo ministerija finansuos į ilgalaikę ir tęstinę lituanistinę veiklą orientuotus projektus. Visų pirma – stiprinančius užsienio lituanistinių mokyklų bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su kitomis užsienio ar Lietuvos švietimo įstaigomis. Taip pat projektus, skirtus lituanistinėse mokyklose užsienyje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo priemonių kūrimui bei įsigijimui, informacijos apie savo veiklą sklaidai.

„Lituanistinis švietimas – kalbos, kultūros, istorijos pažinimas – užsienyje yra tvirtas saitas siejantis svetur gyvenančius tautiečius su Tėvyne. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie to, kad įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys lietuviai visada jaustųsi Lietuvos dalimi,“ – sako Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis.

2014 metais Švietimo ir mokslo ministerija iniciavo du neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursus, jų laimėtojams iš viso skyrė daugiau nei 600 tūkst. litų. Finansavimas buvo skirtas 87 projektams 23 šalyse.

Daugiau informacijos apie konkursą ir užsienio lietuvių lituanistinį švietimą – Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje.

Tokius konkursus Švietimo ir mokslo ministerija planuoja skelbti kiekvienais metais.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt