Pagrindinis puslapis Lietuva Švęsdami įkūrėjo gimtadienį, skautai sutiko saulę

Švęsdami įkūrėjo gimtadienį, skautai sutiko saulę

Akvilė MILKEVIČIŪTĖ

Vasario 22 d. viso pasaulio skautai mini Įkūrėjo dieną –  tądien, prieš 157 metus gimė skautų judėjimo pradininkas lordas Robertas Baden-Powell’is. Ši diena tradiciškai visame pasaulyje pradedama simboliniu saulės pasitikimu. Lietuvoje skautai rinkosi penkiuose miestuose, daugiausiai jų buvo Vilniuje, ant Gedimino kap kalno.

“Mūsų minima Įkūrėjo diena – tai visų pasaulio skautų sujungimas į vieną ratą. Lyg susikimbame rankomis ir visi dar kartą sau tyliai primename skautų tikslą – kurti gražesnį pasaulį. Ši diena yra ypatinga dar ir tuo, kad šiandien kiekvieno miesto ir miestelio skautai pasipuošia kaklaraiščiais. Daugiau nei 2000 jaunų žmonių visoje Lietuvoje taip parodo, kad jiems svarbi skautavimo idėja ir jie nori daryti pasaulį gražesniu ir šviesesniu”, sakė Lietuvos skautijos vadovė Ieva Žilinskienė.

Lordą Robert’as Baden-Powell’į galima laikyti vienu progresyviausių XX a. pr. edukologų. Skautų judėjimą jis įkūrė 1907 metais. Unikalus ugdymo metodas, paremtas gamtos pažinimu, darbo mažose grupėse sistema ir socialinės atsakomybės mokymusi, greitai išplito pasaulyje.

Apie Lietuvos skautiją

Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Joje veikia per 2000 skautų visose Lietuvos apskrityse. Lietuvos skautija yra nepolitinė, ne pelno siekianti, savanoriška jaunimo organizacija. Organizacijos pagrindinis siekis – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių, ir jų, kaip vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Lietuvos skautija yra pripažinta Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) narė.

Pasaulyje yra daugiau nei 32 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 160-yje šalių ir vietovių. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų žmonių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje.