Pagrindinis puslapis Lietuva Šventasis Sostas apie Ukrainos pabėgėlių išnaudojimo pavojų

Šventasis Sostas apie Ukrainos pabėgėlių išnaudojimo pavojų

Šventasis Sostas apie Ukrainos pabėgėlių išnaudojimo pavojų

Pabėgėliai iš Ukrainos  (AFP or licensors)

www.vaticannews.va

Abejingumo ir atmetimo kultūra prekybos žmonėmis aukas paverčia beveik nematomomis. Kraštų vyriausybės turi pareigą pagerinti rūpinimąsi aukomis ir diskriminaciją patiriančiais jų artimaisiais, užtikrindamos globą, apsaugą, teisinę pagalbą, kitas paramos formas. Veiksmingų apsaugos priemonių užtikrinimas yra itin aktualus Ukrainos karo pabėgėlių moterų ir vaikų atžvilgiu.

Balandžio 4 d., tai pareiškė Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Ženevoje kalboje, pasakytoje Aljanso prieš prekybą žmonėmis 22-oje konferencijoje. Arkivyskupas Januszas Urbanczykas priminė Ukrainos pabėgėlius Ukrainoje, Vengrijoje ir Slovakijoje aplankiusio ypatingojo popiežiaus Pranciškaus pasiuntinio, kardinolo Michaelo Czerny, žodžius apie pavojų Ukrainos pabėgėliams, ypač moterims ir vaikams, tapti išnaudojimo aukomis. „Yra pagrobimų ir išnaudojimo pavojus.“ Pasak M. Czerny, „žmonėmis prekiaujančiųjų, pažeidžiamus asmenis pavergti bandančiųjų veiksmai ištvirkėliški – jie klastingai siūlo padėti, o paskui aukas pavergia“. „Karo Ukrainoje kontekste turime būti dar budresni“, – pasakė Šventojo Sosto diplomatas J. Urbanczkas.

Arkivyskupas patikino, kad greta šalių vyriausybių dedamų konkrečių pastangų, pagalbą aukų apsaugos ir prevencijos sferoje teikia įvairios NVO ir pilietinė visuomenė. Prie šių pastangų įvairiais būdais reikšmingai prisideda ir Katalikų Bažnyčia, įskaitant šimtus vienuolinių kongregacijų ir pasaulietinių organizacijų, aukoms ir kitiems į pažeidžiamas situacijas papuolusiems žmonėms suteikiančios saugias buveines, taip pat pagalbą įveikti patirtą traumą ir reintegruotis į visuomenę.

Katalikų Bažnyčia atkreipia dėmesį ir į tai, jog dažnai nukenčia taip pat prekybos žmonėmis aukų artimieji ir draugai, patiriantys šantažą ir visuomenės atmetimą. Todėl bendromis pastangomis kuriant veiksmingas apsaugos sistemas reikia užtikrinti teisinę apsaugą taip pat aukų šeimoms ir draugams kilmės, tranzito ir kelionės tikslo kraštuose. (SAK / Vatican News)