Pagrindinis puslapis Kultūra Etninė kultūra Šventasis Raštas primena, jog melstis už mirusius yra „šventa ir dievota mintis“

Šventasis Raštas primena, jog melstis už mirusius yra „šventa ir dievota mintis“

Šventasis Raštas primena, jog melstis už mirusius yra „šventa ir dievota mintis“

www.voruta.lt

Spalio 27 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks „Tradicinių giedojimų“ vakaras „Kai pasibeldžia amžinybė…“. Šio vakaro metu kviesime prisiminti tradicinių šermenų (budynių) bei laidotuvių papročius.

Skambės Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo kolektyvo (vad. Vidmantas Budreckis) atliekamos tradicinės šermenų ir laidotuvių giesmės. Vakarą veda kun. prof. dr. Saulius Stumbra. Renginys bus transliuojamas gyvai „Facebook“ paskyroje @etnocentras.lt.

Šventasis Raštas primena, jog melstis už mirusius yra „šventa ir dievota mintis“ (2 Mak 12, 45). Krikščioniškoje mūsų tautos liaudies kultūroje „mirtis“ – visa, kas su ja susiję – tarytum yra apgaubta sakralumo šydu. Reikėjo daug laiko, kad susiformuotų šermenų ir laidotuvių tradicijos, kurios atsisveikinimo bei perėjimo metą pripildo Vilties kupinos amžinybės. Skirtinguose mūsų šalies etnografiniuose regionuose formavosi ir susiformavo panašios, bet tuo pat metu ypatingos, šermenų (budynių) bei laidotuvių tradicijos.

Budynių vėliavos

Tiesa, visus regionus apjungia šermenų ir laidotuvių struktūra: budėjimo vakarai – šermenys (budynės), laidojimas ir gedulingi pietūs. Šermenų bei laidotuvių metas įvairiuose etnografiniuose regionuose yra pripildytas, tarpusavyje skirtingų, giedojimų: giedamas rožinis, raudos, psalmės, Žemaičių Kalvarijos kalnai. Taip pat giedamos įvairiausios šermeninės giesmės – apie gyvenimą ir mirtį, apie amžinybę ir Paskutinį teismą, patronų giesmės ir kitos.

Žinia, jau antri metai, gyvename pandemijos akivaizdoje. Griežti karantino reikalavimai pasikėsino ir į turiningas bei prasmingas šermenų ir laidotuvių apeigas. Dėl to ypač dabar gali būti aktualu ir reikalinga prisiminti šias, giliai į „tautos dirvą“ įsišaknijusias, tradicijas bei papročius.

Dalyvavimas su galimybių pasu.

Primename, kad įstaigos patalpose privaloma laikytis visų LR Vyriausybės nustatytų sveikatos saugos taisyklių ir rekomendacijų.

Renginiai gali būti fotografuojami, filmuojami, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar medijose.