Pagrindinis puslapis Lietuva Sveikinimas Tilžės Akto dienos proga 2020

Sveikinimas Tilžės Akto dienos proga 2020

Sveikinimas Tilžės Akto dienos proga 2020

www.voruta.lt

1918 metų lapkričio 30 dieną Mažosios Lietuvos Tautinė Taryba paskelbė Deklaraciją, vėliau pavadintą Tilžės Aktu, kad Mažoji Lietuva skiriasi nuo ją valdžiusios Vokietijos ir  reikalauja ją įjungti į Lietuvos valstybės sudėtį. Šio testamentinio Akto 102-ųjų metinių proga nuoširdžiai sveikinu visus Mažosios Lietuvos bičiulius, o ypač Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narius, prisimenančius ir kitiems primenančius šią reikšmingą lietuvių tautos gyvenimo dieną!

                              M. Mažvydo, J. Bretkūno, K. Donelaičio, L. Rėzos ir Vydūno gyvenimo ir veiklos žemė yra  pirmasis literatūrinės lietuvių kalbos aruodas, o Tilžės Aktas – nepraradusių tautinės savigarbos lietuvininkų sprendimas būti kartu su visa lietuvių tauta. Tilžės Aktas buvo veiklos kelrodis 1923 metų Vyriausio Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetui,  1946-1963 metais – Mažosios Lietuvos Tarybai (Vokietijoje), 1953-2005 metais Mažosios Lietuvos Rezistenciniam Sąjūdžiui (Kanadoje ir JAV). Juo vadovaujasi ir 1989 metrais Vilniuje susikūrusi Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT).

                             Prasminga įžanga eiliniam neeilinės datos prisiminimui, nepaisant  Covid-19 grėsmių, tapo šių 2020-ųjų rudens įvykiai. Spalio 2d. Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje buvo pristatytos dvi Tilžės Akto ir jo pasėkoje vykusio Klaipėdos krašto sukilimo temas nušviečiančios knygos – Vytauto Šilo sudarytas straipsnių rinkinys (mokslinis redaktorius dr. Algirdas Matulevičius) Mažoji Lietuva: lietuvininkų kovos ir pasakotojos talentą turinčios rašytojos Editos Barauskienės  lietuvininkų kronika Gyvasis lietuvybės kraujas. Iki karantino įvedimo dar spėta spalio 17 d. Kaune surengti konferenciją  Martyno Mažvydo gimimo 500-mečiui paminėti. Renginys praėjo Tilžės Akto dvasioje, minutės tyla buvo prisimintos sovietinės Mažosios Lietuvos gyventojų genocido aukos. Lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto taryba pritarė MLRT Klaipėdos krašto skyriaus ketinimui pagerbti Tilžės Akto signataro Viktorą Gailių atminimo lenta Klaipėdoje.

                             Mieli bendražygiai ir Mažosios Lietuvos mylėtojai, linkiu jums visiems prasmingų sumanymų,  kovingo ūpo ir sėkmės garsinat Mažosios Lietuvos reikalą!

                             Jūsų,

Vytautas Šilas, MLRT pirmininkas

Naujienos iš interneto