Pagrindinis puslapis Kultūra SVEIKINAME IEVĄ JANKUTĘ

SVEIKINAME IEVĄ JANKUTĘ

Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos, lietuvybės įprasminimas ir jos išlaikymas, Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus lietuvybės darbų populiarinimas yra visas Jūsų gyvenimo tikslas ir prasmė. Patyrusi Antrojo pasaulynio karo negandas bei tremties likimą svetur, Jūs radote jėgų, valios ir pasiryžimo sugrįžti į laisvą Lietuvą ir pasinerti į labai plačią kultūrinę ir labdaringą veiklą. Lietuvos Respublikos Prezidentės apdovanojimas ir Pagėgių krašto garbės piliečio vardo suteikimas, daugybė padėkų byloja apie Jūsų kilnia ir labai prasmingą veiklą Mažosios Lietuvos labui ir gali būti pavyzdžiu jaunajai lietuvių kartai.

Sveikiname, dėkojame ir linkime Dievo palaimos.

 

Rambyno regioninio parko direkcija,

„Vorutos“ laikraščio redakcija