Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Svečiavomės laikinojoje sostinėje

Svečiavomės laikinojoje sostinėje

Birželio mėnesį, kai būna nuaidėjęs paskutinis skambutis, Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai, lietuviškų ansamblių vadovai renkasi į tradicinį trijų dienų vasaros seminarą. Šiemet jis jau devintasis. Seminarą organizavo Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė. Programą parengė Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Vitkauskienė ir Kauno mokyklos – darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Urbonavičienė. Jis skirtas kūrybinio mąstymo lavinimui.

Seminare dalyvavo 24 mokytojai, I. Kanto federalinio Baltijos universiteto rusų, slavų ir baltų kalbų katedros vedėja Natalija Lichnina ir metodininkės Elena Grutskaja ir Marija Stešenko.

Mus svetingai priėmė Kauno Šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, jos pavaduotojai Regina Ambraziūnienė, Filomena Beleškevičienė ir Olivijus Spitrys. Apžiūrėjome mokyklą, pažiūrėjome filmą apie ją. Prieš trejus metus mokyklai suteiktas Šv. Kazimiero vardas.

Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas papasakojo apie Karaliaučiaus kraštą, Mažosios Lietuvos kultūros, raštijos lopšį. Mokytojai per lietuvių kalbą, etnokultūrą, muziką puoselėja lietuvybę.

Lietuvių kalba dėstoma I. Kanto Baltijos federaliniame universitete Kaliningrade (Karaliaučiuje), Pedagoginiame institute Černiachovske (Įsrutyje), bendrojo lavinimo mokyklose, lopšelyje darželyje. 23-ose mokymo įstaigose dirba 21 pedagogas. Veikia 6 lietuviški ansambliai, dabar vyksta pasiruošimas dainų šventei Vilniuje „Čia mano namai“, kur tarp 35 tūkstančių dalyvių 80 bus iš Karaliaučiaus krašto. Prieš dainų šventę jos dalyviai stovyklaus Rambyne. Jau trylika metų srityje vyksta festivalis „Skambėk skambėk, lietuviška dainele“. Asociacija organizuoja tradicines lietuvių kalbos olimpiadas (šiemet buvo 14-oji), įvairius konkursus. Lietuvių kalbos mokosi tūkstantis moksleivių. Su Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga srities lietuvių kalbos mokytojų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė sakė, kad atvyko susitikti su kolegomis, padėkojo mokytojams už sudėtingą darbą, linkėjo kūrybiško seminaro ir pasisemti naujų idėjų.

Buvęs Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade generalinis konsulas, dabar Užsienio reikalų ministerijos užsienio lietuvių departamento vyriausias specialistas Vaclav Stankevič padėkojo Šv. Kazimiero pagrindinei mokyklai už iniciatyvą ir įdėtas pastangas organizuojant seminarą, linkėjo sėkmės dirbant lietuvybės labui. Seminaro dalyvius sveikino šios ministerijos vyriausioji specialistė Aušra Dumbliauskienė ir dėkojo už lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiaus krašte.

Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo ugdymo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė mokytojams linkėjo būti smalsiais, žingeidžiais, nebijoti atsidurti mokinio vietoje, klysti ir abejoti.

Apie kūrybinio mąstymo lavinimą visas tris seminaro dienas kalbėjo Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos kuratorė, švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Vitkauskienė. Lektorė supažindino su anglų psichologo Edvardo de Bono kūrybinio mąstymo lavinimo sistema, kalbėjo apie mąstymo sampratą, principus, priemones, metodiką. Jis akcentuoja kūrybiškumo svarbą kasdieniniame gyvenime ir veikloje. Jo požiūriu kiekvienas iš mūsų gali būti kūrybiškas, tam reikia išmokti konkrečių mąstymo technikų, įvaldyti mąstymo įrankius, gerinti suvokimą. Dr. Edvardo de Bono propaguojamas mąstymas – ne akademinio elito privilegija, jis skirtas visiems, kurie sprendžia, planuoja, veikia ir įgyvendina pokyčius. Kūrybiški žmonės yra smalsūs, pastabūs, lankstūs, originaliai mąstantys, nepriklausomi ir atkaklūs. Tai aktualu dirbant su mokiniais. Ne tik klausėmės teorijos, bet atlikome įvairias praktines užduotis ir individualius darbus.

Kauno mokyklos – darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Urbonavičienė kalbėjo apie mąstymo įrankių panaudojimą siekant efektyvumo, konstruktyvaus mąstymo pagrindus, kaip pritaikyti kūrybinį mąstymą dirbant su vaikais.

Seminaro dalyvius priėmė Kauno miesto savivaldybės ir bendruomenių plėtojimo komiteto pirmininkas Gediminas Žukauskas, pažadėjęs Kaliningrado srityje (Karaliaučiaus krašte) palaikyti lietuvių kalbos ir etnokultūros ugdymą. Susitikime kalbėjo asociacijos pirmininkas A. Bartnikas, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis. Kaliningrado sekmadieninės mokyklos mokytoja Laima Meščeriakova papasakojo apie Tėvynės ilgesį gyvenant Vladivostoke, kur įkūrė lietuvių draugiją, pradėjo mokytis lietuvių kalbos, užmezgė ryšius su Lietuva.

Organizatoriai numatė ir kultūrinę pažintinę programą. Žiūrėjome Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos moksleivių ir mokytojų spektaklį „Olimpo dievai“. Klausėmės nuotaikingo mokyklos mokinių, mokytojų ir tėvelių koncerto, į kurį įsijungė ir seminaro dalyviai.

Susipažinome su baroko šedevru – Pažaislio vienuolyno ansambliu. Vienuolė įdomiai papasakojo vienuolyno įkūrimo istoriją, kai 1667m. buvo pašventintas kertinis akmuo, 1712m. konsekruota bažnyčia. Vienuolynas buvo statomas griežtos regulos besilaikantiems vienuoliams kamalduliams. Pažaislio Šv. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elžbietą bažnyčia – tai Lietuvos kanclerio Kristupo Paco mauzoliejus, ji išpuošta kelių spalvų marmuru, daugybe freskų, įvairiais drožiniais ir lipdiniais.

Lankėmės S. Nėries memorialiniame muziejuje, susipažinome su jo eksponatais, klausėmės muziejaus direktorės pasakojimo apie talentingą Lietuvos poetę, jos gyvenimą ir kūrybą.

Dėkojame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijoms, Kauno miesto savivaldybei, p. Sigitui Šamborskiui už malonias lietuviškas dovanėles. Tariame ačiū Mažosios Lietuvos Fondui Kanadoje už tai, kad apmokėjo kelionės išlaidas į seminarą ir lietuvių kalbos olimpiadą.

Nuoširdžiai dėkojame asociacijos pirmininkui A. Bartnikui, Kauno Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos vadovams, mokytojams ir visam kolektyvui. Ačiū p. Ilonai Vitkauskienei už suteiktas žinias. Gerb. Ilona Vitkauskienė ir Jūratė Slavinskienė, Kauno A. Smetonos gimnazijos mokytoja ekspertė, dalyvavo 14-ojoje lietuvių kalbos olimpiadoje Černiachovske (Įsrutyje), vertino mūsų žinias. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie sklandaus seminaro organizavimo. Džiugu, kad turime galimybę tobulėti, pasidalinti darbo patirtimi, pabuvoti gražiausiose Lietuvos vietose. Smagu susitikti bendruose renginiuose, nes dirbame įvairiose srities vietose, esame bendraminčiai, mus jungia bendras tikslas – puoselėti lietuvybę, mokyti lietuvių kalbos ir etnokultūros.

 

Nuotraukos:

Bendra seminaro dalyvių nuotrauka (Lietuviškos vėliavos spalvų šalikus dovanojo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija).

Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje.

Kaune prie paminklo(nuotrauka A. Bartniko).

Prie Pažaislio vienuolyno (nuotraukos E. A. Bukontienės).

2014.06.17

Emilija Algaudė Bukontienė

Uljanovo (Kraupiško) vidurinės  mokyklos mokytoja