Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje – kasmetiniai Šiluvos Atlaidai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje – kasmetiniai Šiluvos Atlaidai

Procesijoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kunigas Jaunius Kelpšas (kairėje) ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Ž. Gurauskienės nuotr.

Živilė Gurauskienė, Voruta.lt korespondentė JAV

Rugsėjo 8-18 d. Market Parke (Marquette Park) esanti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia šiais metais jau 95-ąjį kartą Čikagoje gyvenančius lietuvius sukvietė į kasmet vykstančius Šiluvos Atlaidus.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios choras. Aistės Velde nuotrauka.

Iškilmių metu šv. Mišias aukojo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kunigas Jaunius Kelpšas, o nuostabias giesmes Marijos garbei giedojo vargonininko Ričardo Soko vadovaujamas bažnyčios choras. Pirmąją Atlaidų dieną, sekmadienį, buvo prisiminti ir Rugsėjo 11-osios įvykiai, o kiekvieną dieną tikintieji buvo kviečiami melstis skirtingomis intencijomis.

Nuo rugsėjo 12 iki 18 d. buvo švenčiama Noveno savaitė. Rugsėjo 18-ąją iškilmingai į bažnyčią su vėliavomis įžygiavus Knights of Lithuania, korporacijos “Giedra” ateitininkėms bei Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje kariams įnešus Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės, Jūros šaulių Daukanto kuopos, Klaipėdos šaulių ir Baltijos jūros šaulių  kuopų vėliavas Šv. Mišiomis buvo užbaigtas Švč. Mergelės Marijos Gimimo liturginis šventimas.

„Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę, pagerbdami Jėzaus Motiną, Lietuvoje švenčiame daugelyje bažnyčių, – Šv. Mišių metu į tikinčiuosius kreipėsi svečias iš Lietuvos Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. – Ši iškilmė Lietuvoje yra populiari ir gerai žinoma. Švč. Mergelės Marijos Gimimo garbei ir čia atsirado šiuo titulu ženklinti Dievo namai. […] Sekdami šia tradicija Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę suvokiame kaip viltingą liturginę šventę, kuri šiandien mus sukvietė ir subūrė.  Per Dievo Motiną, kaip vieną iš mūsų, suspindi mums ypatinga Išganymo viltis. […] Taigi Švč. Mergelės Marijos Gimimo liturginis šventimas tebūna mums visiems viltingas ir džiugus“, – susirinkusiesiems linkėjo vyskupas.

 

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.