Pagrindinis puslapis Religija Katalikų parapijos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės)  atlaidai Pivašiūnuose

www.voruta.lt

2021 m. rugpjūčio 14 – 22 d.

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d.– Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Plačiau internete: www.pivasiunai.lt

 

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

Rugpjūčio 14 d., šeštadienis Atlaidų atidarymas. Šv. Mišios 18 val. Jaunimo vakaras. Eucharistinė procesija. Alytaus dekanato diena

Rugpjūčio 15 d., sekmadienis  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ)

Meldžiamės už šeimas

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena 

12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje

Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras

Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras

Rugpjūčio 16 d., pirmadienis –  Caritas diena. Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., antradienis – Maldos už Lietuva diena. Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., trečiadienisKunigų ir vienuolių diena. Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., ketvirtadienisŠv. Juozapo diena. Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., penktadienis –  Tikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena. Molėtų dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., šeštadienisLigonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena.

12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Elektrėnų dekanato diena

Rugpjūčio 22 d., sekmadienis –  ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Alytaus dekanato diena

Pamaldų laikas:         

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9 val., vakare nuo 17.30  val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11-15.30  val.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:

  • būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
  • dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,
  • pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
  • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

(plg. Prot. Nr. 70/15/I)

Roma, Apaštalinės Penitenciarijos rūmai, 2015 Viešpaties Įsikūnijimo metų balandžio mėnesio 21 diena

Naujienos iš interneto