Pagrindinis puslapis Religija Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Mons. Vincas BAUBLYS, Pivašiūnų parapijos klebonas

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės)

 atlaidai Pivašiūnuose

2016 m. rugpjūčio 14–22 d.

2016 – GAILESTINGUMO JUBILIEJUS

 

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Plačiau internete:www.pivasiunai.lt

 

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

 

Rugpjūčio 14 d., sekmadienis Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras. Šv. Mišios 18 val.

Rugpjūčio 15 d., pirmadienisŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ). Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus šventimas

(Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena);

12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje.

Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras.

Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras.

Rugpjūčio 16 d.,antradienisŽemdirbių ir bendruomenių diena. (Širvintų dekanato diena).     

Rugpjūčio 17 d.,trečiadienisKunigų ir vienuolių diena.(Birštono dekanato diena).

Rugpjūčio 18 d.,ketvirtadienisCaritas diena.(Kaišiadorių dekanato diena).

Rugpjūčio 19 d., penktadienis Tikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena.                  (Molėtų dekanato diena).

Rugpjūčio 20 d.,šeštadienisDievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimas. Ligonių,

slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena. 12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.(Merkinės ir Birštono dekanatų diena)

Rugpjūčio 21 d., sekmadienis Šeimų diena. 12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimas.   

(Alytaus dekanato diena).

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. (Elektrėnų dekanato diena)

 

Pamaldų laikas:         

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

Atlaidų tvarkaraštyje galimi pakeitimai ir papildymai

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

 

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:

–      būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,

–      dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,

–      pasimelsti Šv. Tėvo intencija,

–      sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

(plg. Prot. Nr. 70/15/I)

Roma, Apaštalinės Penitenciarijos rūmai, 2015 Viešpaties Įsikūnijimo metų balandžio mėnesio 21 dieną.