Pagrindinis puslapis Istorija Antrasis pasaulinis karas Svarbiausiai lietuvių tautą telkusiai organizacijai – 100 metų

Svarbiausiai lietuvių tautą telkusiai organizacijai – 100 metų


Nuotr.:Draugijos Centro Komiteto reikalų vedėjo Jokūbo Šerno vestuvės

Balandžio 9 d. 16:30 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje pristatoma paroda, skirta Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti. Tai buvo viena svarbiausių lietuvių tautą telkusių organizacijų iki Lietuvos Tarybos išrinkimo. Parodos rengėja – Vrublevskių bibliotekos darbuotoja istorikė Rasa Sperskienė.

Nukentėjusiems dėl karo šelpti draugija tapo viena svarbiausių organizacinių lietuvybės palaikymo struktūrų Vilniaus krašte itin sudėtingomis tarpukario geopolitinėmis sąlygomis. Draugija išlaikė našlaičius ir senelius, rėmė neturtingą besimokantį jaunimą, suteikdama galimybę jiems apsigyventi prieglaudose ir bendrabučiuose. Šios draugijos dėka mokslus baigė šimtai Vilniaus krašto gydytojų, mokytojų, inžinierių, žurnalistų ir kitų inteligentijos profesijų atstovų, taip pat ir amatininkų.

Parodoje eksponuojami nežinomi ir naujai atrasti draugijos veiklos dokumentai. Rengiant ekspoziciją, atlikti papildomi tyrimai, kadangi dalis medžiagos niekada nėra tyrinėta. Su šia draugija aktyviausius gyvenimo metus susiejo dauguma Vasario 16-osios akto signatarų, garsūs visuomenės, švietimo ir kultūros veikėjai. Todėl ekspozicijoje pristatomi Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Martyno Yčo, Jokūbo Šerno, Petro Leono, Mykolo Biržiškos, kunigų Juozo Tumo, Juozapo Kuktos, Prano Bieliausko ir kitų žymių lietuvių autografai. Renginio metu bus skiriamas dėmesys aptariant minėtosios draugijos transformaciją į Vilniaus lietuvių labdarybės draugiją. Parodos chronologinės ribos apima abu pasaulinius karus ir pirmąją sovietinę Lietuvos okupaciją. Paroda Vrublevskių bibliotekoje veiks iki balandžio 22 d.

Komunikacijos skyriaus informacija