Pagrindinis puslapis Europa Suvalkuose sugiedotas Lietuvos himnas

Suvalkuose sugiedotas Lietuvos himnas

Suvalkuose sugiedotas Lietuvos himnas

Suvalkų lietuviai gieda Lietuvos himną. K. Leončiko nuotr.

Kostas Leončikas, punskas.pl

Šių metų liepos 6 dieną, minint Lietuvos Valstybės dieną (Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę), Suvalkų lietuviai jau prieš 18 val. pradėjo rinktis į Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpas.

Iki 20 val. buvo nemažai laiko. Atvyko gana daug žmonių, tarp kurių buvo senjorai, jaunoji karta ir vaikai. Prieš himno giedojimą galima buvo apžiūrėti suvalkietės Danutės Judickienės mezginių parodą. Visus pralinksmino kapela „Ančios muzikantai“: Vytautas Batvinskas (akordeonas), Jonas Nevulis (armonika), Jūratė Birgelytė (smuikas) ir Juozas Vaznelis (būgnas). Kolektyvas pagrojo polką iš filmo „Tadas Blinda“ ir senovišką valsą. Sudainuotos 2 dainos: „Mūsų dienos kaip šventė“, „Prie ežerėlio“.

Groja  „Ančios muzikantai“

Lygiai 20 val. visi susirinkę sugiedojo Lietuvos valstybės himną prie naujai papuoštos klubo sienos, ant kurios kaba:

du renovuoti Vyčiai su naujais pagrindais (jie Suvalkuose išgulėjo virš 100 metų);

audinys su Vinco Kudirkos „Tautiška giesme“;

Vasario 16-osios Akto kopija;

 keturi Lietuvai nusipelniusių žmonių portretai: Vytauto Didžiojo, dr. Jono Basanavičiaus, prezidento Antano Smetonos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininko prof. dr. Vytauto Landsbergio.

Po sugiedoto himno, pritariant kapelai, sudainuota dar daina „Augo kieme klevelis“, o Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Mindaugo karūnavimas“.

Pabaigoje vyko vaišės.