Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Suvalkuose mirė Lenkijos lietuvių žurnalistas ir Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Eugenijus Petruškevičius

Suvalkuose mirė Lenkijos lietuvių žurnalistas ir Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Eugenijus Petruškevičius

Suvalkuose mirė Lenkijos lietuvių žurnalistas ir Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Eugenijus Petruškevičius

www.punskas.pl

Su giliu liūdesiu pranešame, kad vakar, 2020 m. spalio 6 d., Suvalkuose mirė Lenkijos lietuvių žurnalistas ir Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Eugenijus Petruškevičius.

Eugenijus Petruškevičius g. 1937 m. rugsėjo 22 d. Bubelių kaime. Pradinę mokyklą lankė Bubeliuose, vėliau mokėsi Seinų vidurinėje mokykloje. Neakivaizdiniu būdu baigė Varšuvos universiteto teisės fakultetą. 1955–1958 metais mokytojavo Vidugirių pagrindinėje mokykloje. 1962–1964 m. dirbo Seinų apskrities administracijos įstaigose. 1965–1973 m. Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Centro valdybos sekretorius, 1973–1984 m. Lenkijos lietuvių žurnalo „Aušra“ vyriausiasis redaktorius. Dirbo žurnale „Krajobrazy“ žurnalistu, vėliau redaktoriaus pavaduotoju.

Dar vėliau buvo Balstogės radijo žurnalistas, rengė laidas lietuvių kalba. Pirmasis Lenkijos lietuvių žurnalo „Šaltinis“ redaktorius (2006–2008). 1990–2004 m. Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (nuo 1992 m. Lenkijos lietuvių draugijos) pirmininkas (1990–1994). Daugelis jį pažinojo ir vertino kaip puikų vadovą po Suvalkų kraštą.

Velionį galima atsisveikinti šiandien nuo 15.00 val. Suvalkų laidojimo namuose, (Prymasa Stefana Wyszyńskiego g. 3).

Urnos su Velionio palaikais atsisveikinimas vyks laidojimo namų koplyčioje spalio 8 d. nuo 11.00 iki 13.30 val.

Gedulingos Mišios bus atnašaujamos Šv. Aleksandro bažnyčioje 14.00 val.

Velionis laidojamas Suvalkų miesto kapinėse (Bakalaževska g.).