Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Sutvarkytas Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas Kėdainiuose

Sutvarkytas Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas Kėdainiuose

Bendradarbiaudama su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Kėdainių rajono savivaldybė sutvarkė Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25394), esantį Kėdainių miesto kapinėse, Kauno gatvėje.

Nepriklausomybės kovų dalyvis, nuo 1929 m. birželio mėn. 2-ojo artilerijos pulko vadas, generalinio štabo pulkininkas, 5-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Justinas Kibirkštis gimė 1894 m. lapkričio 17 d. Dumblynės k., Dusetų valsč., Zarasų apskr., mirė – 1934 m. lapkričio 7 d. Kėdainiuose. Baigė Daugpilio komercijos mokyklą. Petrapilio universitete studijavo matematiką, iš kur buvo mobilizuotas ir baigė karo mokyklą. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1927 m. baigė Prahos Karo mokslų akademiją. 1928 m. paskirtas karo mokslų valdybos viršininku ir Aukštųjų karininkų kursų viršininko padėjėju. 1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į generalinio štabo pulkininkus, nuo 1929 m. gegužės 25 d. – 2-ojo artilerijos pulko vadas.

Kėdainių rajono savivaldybė savo lėšomis (6 tūkst. Lt/1738 Eur) parengė Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapo tvarkybos darbų projektą (restauravimas, konservavimas). Pagal jį atlikti antkapio dviejų juodo šlifuoto granito obeliskų, tarp jų įkomponuoto rausvo šlifuoto granito stelos ir rausvo šlifuoto granito plokštės, gulinčios kapavietės centre, restauravimo ir konservavimo darbai, atlikti cheminiai tyrimai ir pateiktos technologinės rekomendacijos (atliko Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus detaliųjų tyrimų poskyrio vedėja Erika Kielė, atest. Nr. 483), sutvarkyta kapavietė.

Kėdainių rajono savivaldybė 2014 metais buvo parengusi paraišką gauti finansavimą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-524 patvirtinto Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo nuostatas. Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapo restauravimo, konservavimo darbams vykdyti Kultūros paveldo departamentas skyrė 8689 Eur, Kėdainių rajono savivaldybė prie darbų vykdymo prisidėjo 2896 Eur.

Tai yra gražus pavyzdys, kai savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento tarpusavio sutarimu puoselėjama istorinė atmintis.

KPD Kauno skyriaus nuotr.