Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje

Surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje

Surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje

www.voruta.lt

Spalio 14 d., trečiadienį, 17 val. 30 min. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks Lietuvių kalbos instituto parengto straipsnių rinkinio „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje“ pristatymas.

Straipsnių rinkinyje ypatingas dėme­sys skiriamas savitam protestantiškos aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų Prūsijos Lietuvoje – surinkimininkų judėjimui. XIX amžiuje surinkimininkų (arba maldininkų) judėjimas pasireiškė veržliomis pasaulietiškomis (liaudiškomis) iniciatyvomis – namų pamaldomis, vadinamais surinkimais. Namų pamaldose surinkimų dalyviai meldėsi iš Biblijos, Johanno Arndto knygų ir giedojo pietistines giesmes. Pamaldas organizavo ir joms vadovavo sakytojas. Keliaujančiais surinkimų vadovais paprastai tapdavę asketiškus liuteroniškus idealus puoselėjantys mokytojai, ūkininkai ar amatininkai. Judėjimas formavosi ne kaip akademinis ar Bažnyčios atstovų inspiruojamas sąjūdis, o pasireiškė žemesnio visuomenės sluoksnio religiniu entuziazmu. XIX amžiuje surinkimininkų judėjimas atspindėjo bendras Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje vykusių religinių procesų, judėjimų tendencijas. Galimos sąsajos su protestantiškuose kraštuose užgimusiu Prabudusiųjų judėjimu (an. Awakening Movement, vok. Erweckungsbewegung).

Straipsnių rinkinyje pateikiami penki straipsniai (Dariaus Petkūno, Žavintos Sidabraitės, Ingos Strungytės-Liugienės, Mindaugo Šinkūno ir Justynos Prusinowskos). Čia analizuojama liuteroniškojo pietizmo kiltis, Prūsijos Lietuvos bažnytinės ir surinkimininkų raštijos (giesmynų ir pastoralinių veikalų) kalba, tiriama surinkimininkų literatūra žanriniu požiūriu. Lenkų kalba parengtas straipsnis labiau istoriografinio pobūdžio, skirtas aptarti lenkų autorių darbus, jų indėlį tiriant surinkimininkų judėjimo istoriją Mozūrijoje. Rinkinyje publikuoti tyrimai atskleidžia tarpdisciplininių tyrimų galimybes, iš įvairių perspektyvų leidžia pažvelgti į Prūsijos Lietuvos kultūrai ir praktiniam lietuvio gyvenimui įtakos turėjusį religinį reiškinį.

Pristatyme dalyvaus: straipsnių autoriai habil. dr. Darius Petkūnas (Klaipėdos universitetas), dr. Mindaugas Šinkūnas (Lietuvių kalbos institutas), dr. Inga Strungytė-Liugienė (Lietuvių kalbos institutas) ir rinkinio recenzentė doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas). Renginį moderuos: prof. habil. dr. Dainora Pociūtė (Vilniaus universitetas). Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame!

Būtina išankstinė registracija. Daugiau informacijos: tel. + 370 5 269 7800muziejus@bpmuziejus.lt
Organizatorius: Lietuvių kalbos institutas, Bažnytinio paveldo muziejus