Pagrindinis puslapis Kultūra Sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta sulaukė ypatingos dovanos

Sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta sulaukė ypatingos dovanos

Sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta sulaukė ypatingos dovanos

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

www.voruta.lt

2021 metų balandžio 13 d. sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta sulaukė ypatingos dovanos ‒ gimė būsimasis palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Šiai gimimo sukakčiai pažymėti LMA Vrublevskių bibliotekos virtualių parodų portale paskelbta nauja paroda „Blogį įveik gerumu“: palaimintajam Jurgiui Matulaičiui –  150.

http://eparodos.mab.lt/s/palaimintajam-jurgiui-matulaiciui-150

Paroda primena per 56-rius gyvenimo metus Jo nueitą kelią, žygius, siekius ir atliktus darbus panaudojant LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomus dokumentus.

Popiežius Pijus XI 1934 m. marijonams sakęs, kad arkivyskupas Jurgis Matulaitis buvęs tikrai šventas žmogus. Sovietų priespaudos metais sužibo viltis, kad J. Matulaitis bus paskelbtas palaimintuoju ir šventuoju.
Bažnytinės komisijos Romoje, Varšuvoje, Čikagoje ištyrė visus gyvenimo tarpsnius, patikrino raštus, apklausė 50 skirtingų tautybių liudytojų. Beatifikacijos procesas prasidėjo 1953 m. ir tęsėsi 34 metus. Buvo pripažinta, kad Dievo tarnas Jurgis pasižymėjo visomis svarbiomis krikščioniškomis dorybėmis. Pabrėžtas šventas išmintingumas, labai gilus ir aukštas maldingumas, kantrybė, teisingumas, gerumas ir gailestingumas.

Parodos autorė Danguolė Palačionytė
Redaktorė Violeta Radvilienė
Dokumentus skaitmenino Alfredas Kulingauskas
Publikavo Audronė Steponaitienė