Sūduvos metams paminėti skirtas renginys

Sūduvos metams paminėti skirtas renginys

Sūduvos kraštas šiemet švenčia prijungimo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 600 metų sukaktį. Gegužės 21 d. Vilniuje įvyks Sūduvos metams paminėti skirtas renginys, kurį organizuoja Žemės ūkio ministerija kartu su Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Prienų rajono ir Kauno rajono savivaldybėmis.

2022–ieji paskelbti Sūduvos metais Seimo nutarimu. Šie atmintini metai paskelbti pažymint tai, kad 1422 m. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Skelbiant Sūduvos metus taip pat įvertinta Sūduvos reikšmė Lietuvos valstybės istorijoje, šio krašto įtaka lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi procesams, knygnešystei, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais.

Žemės ūkio ministerijos organizuojamame renginyje koncertuos Sūduvos krašto liaudiškos ir šiuolaikinės muzikos ansambliai bei šokių kolektyvai, šurmuliuos šio krašto tautinio paveldo gaminių mugė, ausime Sūduvos metams paminėti skirtą juostą.

Šventė Žemės ūkio ministerijos kieme (J. Lelevelio g. 6) prasidės gegužės 21 d., šeštadienį 10 val. ir tęsis iki 17 val.

ATVYKITE IR ŠVĘSKIME KARTU SU SŪDUVOS KRAŠTU!

                                             Šventinė muzikinė programa:

10-11 val.

Kauno rajono savivaldybės muzikiniai kolektyvai

11-12 val.

Prienų rajono savivaldybės muzikiniai kolektyvai

12-13 val.

Šakių rajono savivaldybės muzikiniai kolektyvai

13-14 val.

Marijampolės savivaldybės muzikiniai kolektyvai

14-15 val.

Kalvarijos savivaldybės muzikiniai kolektyvai

15-16 val.

Vilkaviškio rajono savivaldybės muzikiniai kolektyvai

16-17 val.

Kazlų Rūdos savivaldybės muzikiniai kolektyvai

Komentarų sekcija uždaryta.