Pagrindinis puslapis Pasaulis Žydai Stakliškių kapinių tvarkymo užbaigimo minėjimas

Stakliškių kapinių tvarkymo užbaigimo minėjimas

Stakliškių žydų kapinių tvarkymo užbaigimo minėjimo dalyviai: (iš kairės): Rytų Europos žydų kapinių restauravimo fondo (JAV) direktorius dr. M. Lozmanas,  Xavier jėzuitų universiteto direktorius rabinas A. Ingberas, Vilniaus Jidiš instituto  direktoriaus pavaduotoja R. Puišytė, Stakliškių gimnazijos direktorė L. Šernienė, Stakliškių seniūnas G. Kaminskas, Prienų savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir mero patarėja Jūratė Zailskienė. K. Petkūno nuotraukos

Kęstutis PETKŪNAS, Stakliškės, www.voruta.lt

Visą savaitę Stakliškių žydų kapinėse plušėjo talkininkai iš JAV. Tai vienuolika Xavier jėzuitų universiteto studentų, šio universiteto dėstytojas, teologijos profesorius, Xavier universiteto „Interfaith Community Engagement“ centro vykdantysis direktorius rabinas Abie Ingberas, jo pavaduotoja Emmalee Phelps, Rytų Europos žydų kapinių restauravimo fondo (JAV) direktorius dr. Michaelis Lozmanas ir Vilniaus Jidiš instituto (Vilniaus universitetas) direktoriaus pavaduotoja Rūta Puišytė.

Kapinių tvarkytojai su Xavier universiteto vėliava 

          Kapines tvarkiusius jaunuolius, jų vadovus ir draugus iš Stakliškių gimnazijos aplankė Lietuvos kultūros viceministras Romas Jarockis, Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas ir Lietuvos žydų bendruomenės atstovas paveldosaugai Martynas Užpelkis. Svečiai apžiūrėjo kapines, bendravo su jaunimu, dalinosi savo žiniomis ir patirtimi, atsakė į klausimus.

Rabinas A. Ingberas (ketvirtas iš kairės) pasakoja, kaip buvo surastas Stakliškių alaus daryklos įkūrėjo  M. Rabinovičiaus sūnaus Dovydo kapas

          Saulėtą penktadienį į kapinių tvarkymo darbų užbaigimo šventę, kuri buvo skirta Stakliškių žydų bendruomenei atminti, atvyko talkininkai iš JAV, Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero patarėja Jūratė Zailskienė, Stakliškių seniūnas Gintautas Kaminskas, Prienų savivaldybės mero patarėjas Vaidas Andriejauskas, Stakliškių gimnazijos mokytojai ir moksleiviai, gimnazijos direktorė Loreta Šernienė, Elektrėnų savivaldybės atstovai ir kiti svečiai.

Stakliškių gimnazijos moksleivių prezidentė A. Šermukšnytė ir rabinas A. Ingberas

          Prienų savivaldybė ir Stakliškių seniūnija svečiams iš JAV įteikė atminimo dovanos. Minėjimo dalyviai apžiūrėjo sutvarkytą kapinių teritoriją, buvo supažindinti su išlikusių antkapinių paminklų įrašais, pasidžiaugė nauja kapinių tvora.

          Rabinas Ingberas palydėjo visus svečius link naujai atrasto Maušos Rabinovičiaus sūnaus Dovydo  kapo. 1890 m. Mauša Rabinovičius  Stakliškėse įkūrė alaus daryklą, kuri davė pradžią garsiajai Stakliškių bendrovei „Lietuviškas midus“. Manoma, kad surastas antkapis priklauso Stakliškių alaus daryklos įkūrėjo M. Rabinovičiaus šeimos  kapui.

          Kreipdamasis į susirinkusius, dr. M. Lozmanas pasidalino savo įspūdžiais iš apsilankymo Izraelyje veikiančiame pasauliniame Holokausto aukų atminimo centre – Jad Vašeme (Yad Vashem). Centre yra saugomas karo neišgyvenusio asmens įrašas: „Tikiu, kad kažkas atsimins mano vardą.“ Stakliškių žydai taip pat žuvo per Holokaustą, todėl nėra artimųjų, kurie galėtų atminti jų vardus ir pasirūpinti šiose kapinėse palaidotų žydų kapais. Dr. M. Lozmanas sakė: „Turime atminti, kad atstovaujame žuvusiems, išsiaiškinti čia palaidotų žmonių vardus ir vardus tų, kurių kapų čia nėra. Tai šventa žemė. Skaitydami paminklinių akmenų įrašus suprantame, kad palaidojimai šiose kapinėse nutrūksta  1941 metais. Mes darbavomės kapinėse, kad išreikštume pagarbą čia palaidotiems ir tiems, kurie sugulė masinėse kapavietėse. Vaikščiodami per kapines atminkime, kad svarbu ne tik tai, ką mato mūsų fizinės akys, bet ir tai, kas slypi giliau, ką jaučiame širdimi. Pasak dr. M. Lozmano turime siekti, kad daugiau nepasikartotų Holokaustas, kad žmonės nepatirtų persekiojimo baimės, nebūtų verčiami palikti savo tėvynę dėl diskriminacijos ar ekonominių sunkumų.“

          Rabinas A. Ingberas džiaugėsi studentų iš JAV užsimezgusia draugyste su Stakliškių gimnazijos moksleiviais. Įėjus į kapines rabinas paragino visus ant paminklinių akmenų padėti akmenuką, kaip ženklą, kad čia buvai, kad tau rūpi. Tai žydiška tradicija.

          Prienų savivaldybės meras A. Vaicekauskas padėkojo svečiams už sutvarkytas kapines ir rūpinimąsi žydų tautos istorija. Meras dalinosi lankymosi Jad vašeme įspūdžiais, pažintimi su Holokaustą pergyvenusiais žmonėmis, jaudinančiais jų liudijimais. Lankydamasis pasauliniame Holokausto aukų atminimo centre meras rado Prienų ir Stakliškių žydų bendruomenių įrašus.

Manoma, kad pirmoji žydų bendruomenė Stakliškėse įsikūrė XVIII a. pradžioje. XIX a. viduryje Stakliškėse gyveno jau apie 500 žydų. Bendruomenė turėjo kapines ir maldos namus. 1847 m. Stakliškėse buvo 1344 gyventojų, ių jų 443 žydai. 1897 m. Stakliškių gyventojų skaičius išaugo iki 2200, iš jų 808 buvo žydai (jie sudarė 37 proc.) 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Stakliškėse buvo 1787 gyventojų, iš jų 391 žydai, kurie sudarė 22 proc. Per Antrąjį pasaulinį karą Stakliškių žydai buvo persekioti ir sušaudyti masinėse kapavietėse Prienuose, Butrimonyse ir kitur.

`        Stakliškių gimnazijos direktorė L. Šernienė jautėsi labai sujaudinta, kad baigėsi naujųjų draugų iš JAV viešnagė. Pasak direktorės, Lietuva maža, tačiau joje gyvena įvairių tautybių žmonės. Žydai buvo ir yra Lietuvos piliečiai, o jų gyvenimas – tai Lietuvos istorijos dalis. Šernienė dėkojo rabinui A. Ingberui už Stakliškių gimnazijoje skaitytas dvi paskaitas apie žydų kultūrą ir judaizmą. „Po šios ypatingos pažinties visi sugrįšime prie savo kasdienių darbų. Jei ir savo kasdienoje atliksime gerus darbus, ji taip pat bus ypatinga“, – savo kalbą užbaigė direktorė.

          Stakliškių gimnazijos moksleivių prezidentės Agnės Šermukšnytės žodžiai vaizdžiai parodė, kaip mus jaudina žydų tautos tragedija, kaip sunku susitaikyti su mintimi apie žiaurią praeitį, karo metu šalį užliejusią neapsakomo, niekaip nepaaiškinamo ir nepateisinamo žiaurumo bangą. Susirinkusių širdys buvo sudrebintos ir paliestos nesulaikomo graudulio. Sakant kalbą moksleivės akyse pasirodė ašaros. Prie jos priėjo rabinas A.  Ingberas, švelniai apkabino ir pabučiavo. Tai atmintina akimirka. Mes nepamiršome ir niekada nepamiršime fašizmo ir stalinizmo aukų.

          Minėjimo pabaigoje buvo iškilmingai atidengta lenta su kapinių užrašu, taip pat lentos su įrašais, kurie liudija, kad kapinių tvarkymo darbai buvo atlikti rabino A. Ingbero tėvų, kurie išgyveno Holokaustą, ir dr. M. Lozmano tėvų atminimui.

          Galiausiai rabinas A  Ingberas perskaitė kadišą – maldą už mirusiuosius ir pakvietė minėjimo dalyvius padėti atminimo akmenėlius ant paminklų.