Sofija Daubaraitė. Priesaika  duota. Kas toliau?

Sofija Daubaraitė. Priesaika  duota. Kas toliau?

Naujasis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevič. S. Daubaraitės nuotr.

Sofija Daubaraitė, www.voruta.lt

Penktadienį, balandžio 21 d.,  į Vilniaus rajono savivaldybę rinkosi tie, kurie   ketverius metus turės  rūpintis Vilniaus rajono žmonių gerove, rajono infrastruktūra, švietimu. Jie valdys finansus ir juos skirstys, nuo jų valios priklausys ir rajono  žmonių psichologinė atmosfera. Išrinktų rajono tarybos narių įgaliojimai pradeda galioti po tarybos nario priesaikos. Į šio rajono tarybą išrinktas  31 narys ir meras. Tą dieną savivaldybės salė buvo pilna žmonių, į iškilmingą posėdį atvyko daug svečių, rajono žmonių.

Posėdžiui pirmininkavo Vilniaus rajono rinkimų komisijos pirmininkė J.Girucka, tarybos nariai ir meras Robertas Duchnevič prisiekė padėję ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Kiekvienas iš jų prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas, ir susilaikyti nuo veiksmų,  pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Prisiekus visiems tarybos nariams, priesaiką davė meras R.Duchnevič, jam buvo įteiktos mero regalijos. Po mero priesaikos,  R.Duchnevič buvo  perduotas ir pirmininkavimas.

Šios kadencijos tarybos narius ir merą palaimino kunigas Elijus Markauskas. Jis visiems linkėjo santarvės, stiprybės, dirbti rajono žmonių labui.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas. S. Daubaraitės nuotr.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas, LR Seimo nariai; Beata Petkevič, Kęstutis Vilkauskas, Marius Matijošaitis, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos atstovė Vida Vaičiūnienė, Vilniaus rajono seniūnai.

Č. Juršėnas, sveikindamas inauguruotą merą ir prisiekusius tarybos narius priminė, kad jų tarnystė  – šventas reikalas,  kad jie turi ieškoti sutarimo, o tam reikės kantrybės. Jis sakė: ,,Jūs negalite nuvilti rajono žmonių. Jūs prisiekėte tarnauti jiems.”

Ir kiti kalbėjusieji ragino visus tarybos narius rasti bendrus tikslus, apeliuodami į jų sąžinę, dirbti išvien.

Tas raginimas šios kadencijos nariams ir merui dirbti išvien, dirbti rajono žmonių labui, nebuvo atsitiktinis. Žinant, kad taryboje  daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščionių šeimų sąjungos atstovai, o meras  yra Lietuvos socialdemokratų atstovas, kelia daug keblumų. Tačiau reikia nepamiršti, kad meras išrinktas viso rajono žmonių. Kol kas didžiajai daugumai sunku susitaikyti su tokia realybe. Bet jei vertintume protu, o ne jausmais, neturėtų būti neįveikiamų kliūčių – juk visi savo programose deklaravo: rūpintis rajono gyventojais, mokyklomis, bažnyčiomis,  keliais, sveikatos apsauga ir t.t. Bet kova vyks dėl administracinių pareigų. Opozicijai priklauso 13 atstovų. Tad dauguma negalėtų tikėtis užimti visas pareigybes.

Vilniaus rajono Tarybos nariai. S. Daubaraitės nuotr.

Meras R.Duchnevič savo pirmoje kalboje naujai prisiekusiems tarybos nariams ir esantiems svečiams sakė, kad savivalda yra visų mūsų reikalas ir to, kuris dabar kalba iš tribūnos ir tų, kurie priiminės svarbiausius sprendimus, ir tų, kurie kiekvieną dieną uoliai dirba, kad gyventojai gautų viešąsias paslaugas, ir tų, kurie kiekvieną dieną reikalauja spręsti vieną ar kitą problemą. Savivaldą mes kuriame visi kartu. Jis ragino puoselėti tai kas padaryta, užtikrinti gerų darbų tęstinumą…

Naujasis meras padėkojo buvusiai Vilniaus rajono merei Marijai Rekst už ilgametį darbą ir už puikų savivaldybės kolektyvą.

Vėliau, atsakinėdamas į žurnalistų klausimus, meras pažymėjo, kad po programinių  punktų aptarimo bus teikiamos vicemerų kandidatūros. Nors kiekviena partija savivaldybėje  turi savo programą, bet jose yra ir daug bendrų nuostatų. Tad į tai pirmiausia ir kreipsime žvilgsnius. Atsižvelgdami į tai, galėsime apsispręsti, kiek bus vicemerų. Kas bus teikiamas administracijos direktoriaus pareigoms, tikimasi pranešti pirmadienį.

S. Daubaraitės nuotr.

R.Duchnevič paklaustas, ar tęstų darbus Vilniaus rajone kaip meras, jei nepavyktų susitarti taryboje ir iškiltų grėsmė įvesti rajone tiesioginį valdymą,  atsakė: ,,Noriu pasakyti, kad to nebijau, nes aš dėl to kaltas tikrai nebūsiu” ir dar pridūrė: ,,Mane išrinko žmonės ir jie mane išrinko su tam tikra viltimi. Ir aš tikrai nesiruošiu bėgti kažkur į krūmus, trauktis, kad gyventojai  būtų nuvilti”.

Mano nuomone, merui tikrai nereikės bėgti į krūmus ir kai kurių kalbėtojų išankstinis pranašavimas apie galimą tiesioginį valdymą yra nepagrįstas. Tiesa, ir šioje taryboje yra dar ne vienas narys, kuris gal ir norėtų pažeisti LR Konstituciją, bet manau, jie gerai prisimena tokio elgesio pasekmes. Manau, kad dauguma tarybos narių neleis daryti tos pačios klaidos, antrą kartą  ant to grėblio nelips.

Prisiekia tarybos narys Gediminas Kazėnas. S. Daubaraitės nuotr.

Tarybos narys Gediminas Kazėnas mano, kad taryba dirbs, teks tartis. Pradžia bus nelengva, nes ne vieną dešimtmetį buvę vienvaldžiais, turės suprasti pasikeitusią laiko tėkmę ir aplinkybes. Aš žiūriu į turinį, o ne į procesą. Turime daug programinių panašumų, bet interesai skiriasi švietimo, priemiesčių teritorijų atžvilgiu. Manau, jog sunkiausia bus sprendžiant šiuos klausimus. Turime nepamiršti, jog buvusi taryba, likus keletui dienų iki kadencijos pabaigos, keitė teisės aktų reglamentą siekdami sustiprinti tarybos galias ir apriboti mero.

Antroje posėdžio dalyje buvo patvirtinti Vilniaus rajono tarybos komitetai: jų -5. Komitetų pirmininkai ir jų pavaduotojai bus renkami kitame  tarybos posėdyje.

Posėdžio metu taip pat buvo pateikti pareiškimai apie taryboje sudarytas  frakcijas: tai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (seniūnas V.Urban), Lietuvos socialdemokratų (seniūnas Ruslanas Baranovas), Centro dešinės koalicijos frakcija (seniūnas Gediminas Kazėnas).

Komentarų sekcija uždaryta.