Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Socialinis restoranas „Pirmas blynas“ atveria duris Ramintojoje

Socialinis restoranas „Pirmas blynas“ atveria duris Ramintojoje

Socialinis restoranas „Pirmas blynas“ atveria duris Ramintojoje

www.voruta.lt

Nuo rugpjūčio 5 d. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato pirmame aukšte duris atveria socialinis restoranas. Tai bendruomeninių socialinės integracijos veiklų programos projektas, kurį VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centrui, įveiklinančiam minimą pastatą, padės įgyvendinti MB Pirmas blynas – perkelianti ir išplėsianti savo veiklas Ramintojoje.

„Norime, kad ši vieta nebūtų vien eilinė kavinė, – pasakoja VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė. – Atsižvelgiant į socialinės atsakomybės, socialinio jautrumo ir pilietiškumo skatinimo poreikius, maisto gaminimo veikla projekto metu bus naudojama, kaip socialinės integracijos įrankis. Kartu šiuo projektu norime sudaryti sąlygas LR VRM pareigūnų ir socialinę atskirtį patiriančių visuomenės grupių atstovų bendravimui ir bendradarbiavimui, kur kuriamos prielaidos abipusiam socialiniam dialogui, tolerancijai, laisvalaikio praleidimo ir bendruomeninių veiklų neformalioje aplinkoje įvairovei, socialinių poreikių ir lūkesčių pažinimui bei naujų socialinių ryšių užmezgimui.“

Laimėjusi konkursą, į šį projektą įsijungė didelę gerąją socialinės integracijos patirtį turinti, Tim Van Wijk vadovaujama MB “Pirmas blynas”. Ši įmonė ne tik apdovanojimų už vystomą socialinį verslą laimėtoja, bet svarbiausia, per pastaruosius tris metus integravo ir nuolat palaiko komandą žmonių, turinčių specialiųjų poreikių. Taip pat įmonė vykdo daug švietėjiškų projektų, skirtų visuomenės švietimui apie dauno sindromą, autizmą ir kitų integracinių renginių, tokių kaip kalbų mainų kavinė užsieniečiams, praktiniai užsiėmimai socialiniams darbuotojams, praktinių darbo įgūdžių plėtojimas žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

Kad galėtų paruošti erdvę šiam projektui VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras kartu su Lietuvos Policijos kapelionu kun. Algirdu Toliatu darbavosi beveik metus, telkdami rėmėjus ir mažais žingsneliais įrengdami patalpas. Į socialinio restorano įkūrimo veiklas tiek aukodami, tiek prisidėdami darbais, labai aktyviai įsijungė Ramintojos religinės bendruomenės nariai. Erdvės remonto projektą parengė UAB “IN ace”, montavimo, tinkavimo ir dažymo darbus atliko Vilniaus statybininkų mokyklos mokiniai, naudodami KNAUF medžiagas, vandentiekio montavimo darbus atliko UAB “Pastatų meistrai”, elektros įvedimo darbus atliko UAB FAZĖ, ventiliacijos įrengimo darbus – UAB “Oro gūsis”.  Tokį skirtingų organizacijų bendradarbiavimą kuriant socialinę vertę bendruomenei palaiko ir skatina Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, aktyviai prisidėdamas prie inovatyvių socialinių iniciatyvų kūrimosi bei sklaidos.

Tikimasi jog projektas Ramintojoje praturtins ne tik tikslines jo grupes, bet ir visuomenę. Norintieji ne tik skaniai papietauti, bet ir dalyvauti edukacinėse veiklose kviečiami ieškoti informacijos interneto puslapiuose www.bendryste.lt ir www.pirmasblynas.lt . Socialinis restoranas veiks visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius, nuo 11 iki 19 valandos.