Pagrindinis puslapis Lietuva Skautai Lietuvos Respublikos Seime: esame už jūrinę valstybę

Skautai Lietuvos Respublikos Seime: esame už jūrinę valstybę

Birutė Taraskevičiūtė

Spalio 20 dieną apie 80 jaunų žmonių suplūdo į Lietuvos Respublikos Seimą. Tiesa, ne politinių klausimų spręsti. Tą dieną vyko konferencija „Jūrų skautams Lietuvoje 90 metų“, skirta paminėti jūrų skautų veiklos Lietuvoje jubiliejui.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Pats negalėdamas dalyvauti renginyje perdavė sveikinimą skautams, sakydamas: „Su nuoširdžiu džiaugsmu ir gilia pagarba sutinku kiekvieną žinią, kuri liudija jaunimo dėmesį istorijai – savo tautai ir valstybei, jos istorijai ir tradicijoms. Matydamas Jūsų darbus, dėmesį tikrosioms vertybėms bei pastangas jas saugoti, taip galvoju ir apie Jus – Lietuvos jūrų skautus, Jūsų aktyvią veiklą. Man juolab džiugu tai prisipažinti, nes ir pats esu skautų organizacijos narys, o savo veiklą šioje bendruomenėje prisimenu kaip gražią ir nepakartojamai įdomią patirtį“. Į konferenciją susirinkusius skautus ir svečius pasveikinti atvyko ir pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas, signataras, Europos parlamento narys, profesorius Vytautas Landsbergis. Jis prisipažino, kad nors pats neturėjo galimybės tapti skautu, bet vaikystėje dažnai skaitydavo populiariausią skautišką „vadovėlį“ – įkūrėjo lordo Robert’o Baden-Powell’io parašytą „Skautybę berniukams“.

Konferencijos metu ilgametis jūrų skautų vadovas Jonas Dragūnas pristatė jūrinio skautavimo raidą Lietuvoje nuo 1922 metų iki dabar. Lietuvos skautijoje šiuo metu yra apie 200 jūrinio skautavimo verybėmis ugdomų vaikų ir jaunimo. Apie skautybės vertybes ir iššūkius, su kuriais šiandien susiduria skautų vadovai ir jauni žmonės, pranešimą skaitė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja, docentė daktarė, skautė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė. Į intelektualinę plotmę perkelta diskusija apie skautų šūkį „Dievui, tėvynei ir artimui“ padėjo suprasti, kaip skautų judėjimas prisideda prie atsakingo, sąmoningo piliečio augimo, visapusiškos asmenybės ugdymo. Pranešėja teigė, jog „skautija ugdo jaunus žmones duodama jiems atsakomybę priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už tų sprendimų pasekmes. Leisdami jauniems žmonėms valdyti organizaciją mes juos ugdome.“

Vyresnysis skautininkas, profesorius Valdas Rakutis tęsdamas šią mintį pašmaikštavo, jog jūrų skautai yra ypatingai svarbūs, nes vandens pasaulyje daugiau nei sausumos. Be to, linkėjo, kad ši konferencija būtų inspiracija suorganizuoti dar vieną, kurioje bendrai diskusijai susitiktų visų institucijų, organizacijų, besirūpinančių jūrininkų rengimu bei Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, idėja, atstovai. Tada taptų dar aiškiau, kiek ir ko galima siekti kartu.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos mokomojo burlaivio „Brabander“ kapitonas Valdemaras Vizbaras apgailestavo, kad jūrų skautai Lietuvoje kol kas turi nedaug jūrinės patirties. Pasak jo, buvimas laive, lūžtančios penkių metrų bangos, plaukimas ir laivo specifikos supratimas padėtų jauniems žmonėms suprasti ir apsispręsti, ar jie tikrai yra jūrų skautai ar vis dėlto jiems artimesnis buvimas stabilioje aplinkoje. Panašu, kad ateityje jūrų skautai galės artimiau susipažinti su jūra ir patirti, ką reiškia buriuoti atviroje jūroje, o ne ežere. Jachtos „Ambersail“ kapitonas Simonas Steponavičius, pristatydamas buriuotojų ambicijas ir galimybes, pakvietė jūrų skautus praleisti dieną legendinėje jachtoje. Pasak jo, labai svarbu nebijoti svajoti, nes „svajoti nekenksminga, kenskminga nesvajoti“.

Po konferencijos, skirtos pristatyti jūrinį skautavimą vakar ir šiandien, skautybės aktualumą šiuolaikinio jaunimo ugdymo sistemoje, skautiškų ir jūrinių vertybių svarbą, Lietuvos kaip jūrinės valstybės situaciją ir reikšmę bei paminėti jūrinio skautavimo Lietuvoje 90-metį, vyko diskusija apie galimybes plėsti veiklą. Svarbu, kad padaryti pirmieji žingsniai bendradarbiaujant su žmonėmis ir organizacijomis, galinčiomis padėti jūrų skautams patirti daugiau tikro buvimo jūroje ir suprasti, ką iš tiesų reiškia ši didelė ir galinga stichija.

Lietuvos skautija – viena didžiausių vaikų ir jaunimo organizacijų Lietuvoje, jai priklauso apie 2000 narių. Jūrinis skautavimas yra viena iš sričių, kuri ugdo jauną žmogų, kad jis būtų sąmoningas, atsakingas, sąžiningas, darbštus, visuomeniškas pilietis, intelektuali, mokanti dirbti komandoje, stipri, dvasinga asmenybė. Stovyklų ir žygių metu vaikai turi galimybę praktiškai susipažinti su buriniais ir irkliniais laivais, išmokti juos valdyti. Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų organizacijos (WOSM) narė. Jūrų skautai mūsų šalyje planuoja bendrus projektus su Lenkijos, Čekijos bei Slovakijos jūrų skautais.

Daugiau informacijos:

Tel. nr. 867405822

El. p. birutaras@gmail.com