Pagrindinis puslapis Lietuva Skautai baigia vasaros sezoną – kaip sekėsi šįmet?

Skautai baigia vasaros sezoną – kaip sekėsi šįmet?

Kiekviena vasara skautams – naujų atradimų, patirčių ir nuotykių metas. Ne išimtis ir šie metai – per šį, taip greit pralekiantį šiltąjį vasaros laikotarpį, didžiausios Lietuvoje skautų organizacijos Lietuvos skautijos savanoriai suorganizavo per 15 vasaros stovyklų, kuriose sudalyvavo net 2456 skautai iš visos 44 Lietuvos savivaldybių.

Pagrindinis skautiško judėjimo tikslas – vaikų ir jaunimo ugdymas. Esminiai skautų ugdymo principai yra pagrįsti laisvu asmens pasižadėjimu laikytis 10-ties priesakų ir mokytis veikiant, o visa tai sujungia šūkis „Dievui, Tėvynei, Artimui“. Veikloje, padedant suaugusiems, yra skatinami jaunuolių atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, bendradarbiauti, ugdomas charakteris, įgyjama pasitikėjimo savimi, atrandama įvairių gabumų. Anot skautų įkūrėjo lordo Roberto BadenPowell‘io didžiausia skautavimo patrauklumo paslaptis yra nuolatinis mokymasis per žaidimą, kuris padeda pažinti aplinką, įgyti įgūdžių ir lavinti vaizduotę.

Labai svarbi skautiško metodo dalis – tai darbas mažomis grupėmis, dar vadinamomis skiltimis. Grupės gyvenimas ir skirtingų pareigybių prisiėmimas ugdo skautų atsakomybės jausmą, moko dirbti komandoje, parodo, kokią didelę įtaką jų indėlis turi visos grupės sėkmei. Taip pat, neatsiejama skautybės dalis – tai gerieji darbai. Juos kasdien vykdyti išmoksta net ir jauniausieji, vos 6 metų sulaukę skautai. Jaunesniųjų skautų vadovė, sesė Barbora Skliutaitė teigė, kad „gerųjų darbų darymas labai užkrečiantis. Užtenka pamatyti tinkamą pavyzdį ir geros emocijos bei noras padėti užlieja kiekvieną skautą.“ Šis įprotis neapleidžia ir suaugus – didėja tik darbų mąstai. Pavyzdžiui, šią vasarą vyresnieji Lietuvos skautijos skautai dalyvavo projekte „Nuspalvink Lietuvą!“, kurio metu padėjo sunkiai besiverčiančioms šeimoms atlikdami nesunkius remonto darbus jų namuose.

Skautiškos idėjos įgyvendinimas būtų neįmanomas be daugybės savanorių, skiriančių savo laiką ir energiją tam, kad skautiška idėja ir toliau keliautų per pasaulį. Lietuvos skautija yra be galo dėkinga didelei, 438 savanorių vadovų komandai, kuri ištisus metus ugdo jaunuosius organizacijos narius. Man tikrai nuostabu matyti, kiek daug aktyvių, sumanių ir atsakingų savanorių veikia mūsų organizacijoje. Kartu dirbdami kaip komanda jie tikrai kuria stebuklus ir ugdo puikius jaunuosius Lietuvos piliečius. – kalbėjo organizacijos vadovė Ieva Leiputė.

Lietuvos skautija taip pat nori nuoširdžiai padėkoti savo rėmėjams, padėjusiems įgyvendinti skautų vasaros stovyklas – tai AB Rokiškio pienas, LR Žemės ūkio ministerija, Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo centras, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Apie Lietuvos skautiją

Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Joje veikia per 2500 skautų visose Lietuvos apskrityse. Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, kurios tikslas – ugdyti jaunus žmones, suteikti jiems tvirtus moralinius ir vertybinius pagrindus ir auginti stiprius, atsakingus ir intelektualius visuomenės piliečius.

Lietuvos skautija yra pripažinta Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) narė. Pasaulyje yra daugiau nei 40 milijonų skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, o skautybės idėja gyva net 164-se šalyse. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų žmonių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje. Daugiau informacijos – www.skautai.lt.

 

Eglė Šidlauskaitė
Komunikacijos koordinatorė

Lietuvos skautija