Pagrindinis puslapis Sena Voruta Širvintų krašto literatūriniai takai

Širvintų krašto literatūriniai takai

Širvintų rajono viešoji biblioteka vykdo projektą „Gyvent smagiau keliaujant Širvintų krašto literatūriniais takais“.
 
Projekto tikslas susipažinti su rajono literatūrinėmis vietovėmis, plačiau sužinoti apie rajono rašytojų kūrybą, giliau suprasti skaitymo kultūros įvairovę.
 
Jau esame aplankę Musninkų, Gelvonų, Zibalų, Širvintų, Kernavės, Čiobiškio seniūnijų kaimo vietoves, kur gyveno, kūrė ar kažkuo buvo susiję su literatūra.
 
Filialuose buvo skaitoma kraštiečių kūryba, kalbama apie gyvenimą. Kaimo filialuose vyko pažintinės literatūrinės parodos, parodų pristatymai.
 
Plačiau apžvelgta prozininko Viktoro Brazausko iš Taučiulių kaimo, kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino, rašytojo Igno Šeiniaus, kunigo Silvestro Gimžausko, rašytojo Juozo Krumino ir kitų gyvenimas ir kūryba.
 
Zibalų bibliotekoje susitikome su jauna poete, iš to krašto, Egle Mingeliene. Susipažinome su jos kūryba. Pati autorė skaitė savo eiles.
 
2010 m. lapkričio 9 d. viešojoje bibliotekoje įvyko literatūrinė popietė „Savęs neieškok mano žodžiuos…“ (A. Kryžanauskas). Renginio metu veikė spaudinių paroda „Keliaujant rajono literatūriniais takais“. Susirinko gausus būrys svečių: „Vorutos“ redaktorius Juozas Vercinkevičius, rajono mero patarėja Jadvyga Barbaravičienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja Vita Majerienė, literato Liudviko Oškinio artimieji Vida ir Vytautas Oškiniai.
 
Popietę vedė Danutė Miliukienė.
 
Pristatyta Liudviko Oškinio knyga „Mėlynas aidas“. Skaitovės deklamavo Algio Kryžanausko, L. Oškinio eiles, skaitė miniatiūras. Prisiminimais pasidalijo sesuo Vida ir brolis Vytautas. Prisimintas kraštietis V. Brazauskas, Liudviko bendramokslis.
 
Vakaro dalyviai buvo pavaišinti arbata. Skirstėsi visi dvasiškai praturtėję ir
pailsėję.
 
Vaidos Lebeckienės nuotr.
 
Nuotraukose:
 
1. L. Oškinio rinktinės „Mėlynas aidas“ viršelis
2. Prisiminimais dalijosi L. Oškinio brolis V. Oškinis, dešinėje renginio vedėja D. Miliukienė
3. Gražiais žodžiais apie brolį kalbėjo V. Oškinytė
 
Voruta. – 2010, lapkr. 27, nr. 22 (712), p. 15.