Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Simne iškilmingai paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ jubiliejus

Simne iškilmingai paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ jubiliejus

Simne iškilmingai paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ jubiliejus

Istorinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

www.voruta.lt

2022 m. kovo mėn. 20 d. Simne vyko iškilmingas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ minėjimas. Prieš 50 metų, 1972 m. kovo 19 d., Alytaus rajono Simno mieste pradėtas leisti ilgiausiai ėjęs ir žymiausias pogrindžio leidinys. Ta proga Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios,vėliau Simno kultūros namuose vyko konferencija su meninės programos pristatymu.

Minėjime dalyvavo Kauno arkivyskupas emeritas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vyskupas doc. teol. dr. Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Vilniaus universiteto prof. Arūnas Streikus, 2021-ųjų metų Laisvės premijos laureatė, Eucharistinio Jėzaus seserų kongrecijos vienuolė sesuo Bernadeta Mališkaitė, prof. Arvydas Šeškevičius ir kiti garbingi svečiai.

LGGRTC generalinis direktorius dr.A.Bubnys ir kardinolas S.Tamkevičius

,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjų ir jos darbuotojų auka, sudėta ant laisvės aukuro, nenuėjo veltui. Nuoširdžiai Jums visiems dėkoju ir sveikinu visus, susirinkusius šią istorinę dieną paminėti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 50-ąjį jubiliejų“ – sakė LGGRTC (Centro) generalinis direktorius dr.A.Bubnys.

Jo Eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva ir pastangomis Simno bažnyčioje pristatyta iki šiol dar niekur neeksponuota paroda apie LKBK veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotoja Ramunė Draučiūnaitė.Tai buvo galima išvysti tik jubiliejinio renginio dieną Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 2022 m. kovo 23 d. ši paroda bus pristatoma Lietuvos Respublikos Seime.

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus yra paskelbęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais.

Nuotraukos ir informacija LGGRTC darbuotojų