Pagrindinis puslapis Kultūra Signataro D. Malinausko premija įteikta tautininkui G. Songailai

Signataro D. Malinausko premija įteikta tautininkui G. Songailai

Kovo 8 d. 10 val. Vilniuje, Šv. Mikalojaus bažnyčioje, politikui ir visuomenės veikėjui, buvusiam Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui, tautininkui Gintarui Songailai buvo įteikta šių metų Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko premija. Garbingą apdovanojimą G. Songailai įteikė signataro D. Malinausko giminaitis Viktoras Jencius-Butautas ir Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius.

Vienas iš šio apdovanojimo įteikimo motyvų – Gintaro Songailos veikla 2008-2012 m. kadencijos Seime, ginant konstitucinį lietuvių kalbos statusą.  Ši premija skiriama asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam yra artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės.

G. Songaila, dar medicinos studijų laikais aktyviai įsitraukęs į nepriklausomą paminklosaugos ir etnografinį judėjimą, tapo vienu iš Sąjūdžio organizatorių. Atkūrus Lietuvos Respublikoje jis tęsė politinę veiklą ir daug nusipelnė organizuodamas valstybinės Rytų Lietuvos komisijos veiklą (ši veikla sutrukdė to meto komunistinei nomenklatūrai įsteigti rytų Lietuvoje SSSR autonominį darinį). Tapęs Rytų Lietuvos televizijos, o netrukus ir ilgamečiu Baltijos TV vadovu, jis daug nuveikė, kuriant nepriklausomos žiniasklaidos teisės aktus ir jos savitvarkos sistemą. Grįžęs į politiką ir tapęs vienu iš aktyviausių 2008-2012m. kadencijos Seimo narių, sprendžiant opius teisinius, ekonominius ir socialinius šalies uždavinius, jis ypač pasižymėjo, gindamas valstybinės kalbos statusą, nacionalinę kultūrą, lituanistinį švietimą. Kartu su bendražygiais 2011m. atkūręs Tautininkų Sąjungą, jis siekia tęsti vertybinių ir konstitucinių tautinio valstybingumo principų politikos tradiciją

2012 m. šia premija buvo apdovanoti monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir istorijos laikraščio „Voruta“ steigėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. 2013 m. premija įteikta „Vilnijos“ draugijos pirmininkui habil. dr. Kazimierui Garšvai. 2014 m. šis garbingas apdovanojimas atiteko visuomenininkei, etninės kultūros ir tautinių vertybių puoselėtojai Nijolei Balčiūnienei.

Šią premiją nuo 2012 metų kasmet skiria Donato Malinausko fondas. D. Malinausko fondą 2012 metų pradžioje įsteigė D. Malinausko giminaitis chirurgas, rokiškėnas V. Jencius-Butautas ir D. Malinausko vaikaitis Tadas Stomma gyvenantis JAV.

Premijos įteikimo vaizdo įrašas:

http://youtu.be/ih7r4gy9X_Q